NJI_29A Politika, společnost a reálie německy mluvících zemí I

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Johannes Benjamin Köck, BA, MA (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
Erkan Osmanović, MA (přednášející)
Garance
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Pouze studenti 3. ročníku (Bc-Studium)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je na příkladu vybraných témat poskytnout vhled do aktuální společnesko-politické situace v Německu a Rakousku. Na základě těchto informací studenti samostatně rozšíří svůj obzor týkající se obou německojazyčných zemí.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
identifikovat odlišné konstrukce sebeobrazu Německa a Rakouska
porozumět politicko-společenským liniím v německé a rakouské společnosti
pochopit aktuální politický vývoj v Rakousku a Německu
nahlédnout míru vzájemného ovlivnění v kulturní a společenské oblasti
zorientovat se v politických institucích a partajích a v hlavních historických meznících 20. resp. 21. století
zdokonalit analytické a jazykové schopnosti
Osnova
  • Das Seminar beschäftigt sich mit folgenden Themen:
  • historische und gegenwärtige Linien der Parteienlandschaft beider Länder
  • aktuellen gesellschaftspolitischen Ereignissen
  • Analyse und Dekonstruktion von Eigen- und Fremdbildern
  • Vergleiche, Parallelen und Differenzen in den gesellschaftspolitischen Entwicklungslinien Österreichs und Deutschlands
  • konkrete Landeskunde
  • Funktion und Geschichte staatlicher Institutionen der beiden Länder
Literatura
  • WEHLER, Hans-Ulrich. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 2010. xix, 1173. ISBN 9783893319541. info
  • BRUCKMÜLLER, Ernst. Sozialgeschichte Österreichs. 2. Aufl. Wien: Verlag für Geschichte und Politik, 2001. 586 s. ISBN 3486564102. info
Výukové metody
Přednáška navazuje a rozvíjí kurzy zaměřené na úvod do dějin a jazyková cvičení prvních dvou semestrů studia.
Metody hodnocení
Přítomnost a aktivní účast. Ústní zkouška na základě náplně přednášek a doprovodné četby k tématu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.