PHV152 Základy religionistiky

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:40 B2.33
Předpoklady
! PH01100 Základy religionistiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy, problémy, předmětem a metodami studia náboženství.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen: - porozumět obecným principům akademického studia náboženství - vysvětlit základní termíny religionistiky - použít informace k samostatné práci - interpretovat vybrané odborné religionistické texty.
Osnova
 • Úvod, požadavky nutné ke splnění kursu, seznámení s literaturou
 • Proč studovat náboženství? Co studujeme? - vymezení náboženství
 • Jak studovat náboženství? - různé přístupy
 • Křesťanství a inspirativní témata ke studiu
 • Islám a ispirativní témata ke studiu
 • Hinduismus a inspirativní témata ke studiu
 • Buddhismus a inspirativní témata ke studiu
 • Konfuciánství a taoismus a inspirativní témata ke studiu
 • Šinto a inspirativní témata ke studiu
 • Netradiční religiozita v české společnosti
 • Představení témat seminárních prací
 • Představení témat seminárních prací
Literatura
  povinná literatura
 • WAARDENBURG, Jacques. Bohové zblízka : systematický úvod do religionistiky : Des dieus qui se rapprochent : introduction systématique a la science des religions (Orig.) : Religionen und Religion : systematische Einführung in die Religionswissenschaft (Orig.). Translated by Břetislav Horyna - Dalibor Antalík. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 163 s. ISBN 80-210-1445-8. info
  doporučená literatura
 • LUŽNÝ, Dušan. Nová náboženská hnutí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. 181 s. sv. 3. ISBN 80-210-1645-0. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, četba, prezentace, seminární práce
Metody hodnocení
prezentace, seminární práce
Informace učitele
Každý a každá studující připraví prezentaci (týmově, cca 45 minut) a odevzdá seminární práci v rozsahu cca 14 000 znaků, včetně mezer). Hodnocení bude zahrnovat prezentaci a seminární práci. Budou vypsány tři "zkušební termíny". Studující vloží do "Odevzdávárny", složka "Seminární práce" své seminární práce nejpozději týden před jedním z těchto termínů. Hodnocení bude provedeno k datu "zkušebního termínu". Téma seminární práce je libovolné, musí však jít o text z religionistiky. Nutno dodržet všechny parametry odborného textu (např. odkazování na zdroje, bibliografie apod.).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHV152