ROM1B133 Minority Languages in Europe

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/2. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Alessandro Bitonti, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Christophe Gérard L. Cusimano
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 10:00–11:40 G21
Předpoklady
The only pre-requisite is at least the A2 competence in English language. According to the capacity, students of other departments can enroll in the course.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course deals with the situation of the Lesser Used Languages, also called Regional Languages, in the European Union. The perspective of the project is both linguistic and sociological.
Výstupy z učení
At the end of the course students should be able to understand, interpret and crate materials on the European, national and regional policies and sociolinguistic features of the languages involved.
Osnova
 • The topics of the course will be: • language status, power and prestige, • attitudes on minority languages and groups, • language policies for minority languages, • sociolinguistic domains of regional languages, • endogenous and exogenous linguistic features, • economic and social power of languages.
Literatura
  povinná literatura
 • Minority languages and group identitycases and categories. Edited by John Edwards. Philadelphia: John Benjamins Pub. Co., 2010, ix, 231 p. ISBN 9789027288684. info
 • WOEHRLING, Jean-Marie. The European charter for regional or minority languages : a critical commentary. Translated by Patricia Wheeler. Strasbourg: Council of Europe publishing, 2005, 301 s. ISBN 9287155720. info
  doporučená literatura
 • Urban multilingualism in Europeimmigrant minority languages at home and school. Edited by Guus Extra - Kutlay Yaégmur. Buffalo: Multilingual Matters, 2004, x, 428 p. ISBN 1853597805. info
 • Sustaining linguistic diversityendangered and minority languages and language varieties. Edited by Kendall A. King. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2008, viii, 238. ISBN 1589011929. info
 • National, regional and minority languages in Europecontributions to the annual conference 2009 of EFNIL in Dublin. Edited by Gerhard Stickel. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011, 191 p. ISBN 9783653009514. info
 • Maintenance, revitalization and development of minority Languages : theoretical basis and practical measures : Bautten, 16.17. April 1999 (Souběž.) : Zdźerženje, rewitalizacija a wuwiće mjeńšinowych rěčow : teoretiske zakłady a praktiske naprawy : Budyši. info
  neurčeno
 • LULCL II 2008 : proceedings of the second colloquium on Lesser used languages and computer linguistics : Bozen-Bolzano, Italy, 13th-14th November, 2008. Edited by Verena Lyding. Bolzano: Eurac, 2009, 199 s. ISBN 9788888906522. info
Výukové metody
The teaching approach is CLIL based (Content and Language Integrated Learning) with peculiar attention to the elaboration of tasks for the development of cognitive, cultural, content and communicative competences in the field of minority languages. Classes will be held in English in a computer room with the support of digital technologies.
Metody hodnocení
The course will be taught one hour per week, for a total number of 12 hours to the students of the Department of Romance Languages and Literatures. The number of credits is 2 with a Z (započet) completion. The exam consists in the production of a project work. Attendance is compulsory.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.