VIKBA01 Informační věda 1

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
První část motivačně zaměřeného propedeutického předmětu, který objasňuje podstatu, smysl, základy, terminologii, dosavadní vývoj, aktuální stav a další možný vývoj vědního a studijního oboru informační věda, který tvoří teoretické jádro akreditovaného studijního oboru 7201 Informační studia a knihovnictví.

Na konci kurzu by studenti měli být schopni popsat:
. koncepty informace, informačního systému, dokumentu, digitalizace a jejich omezení
. význam zprostředkování informací a znalostí
Osnova
 • Informace v pojetí teorie informace.
 • Informace jako psychofyziologický jev a proces - vědomí, paměť, endocept.
 • Potenciální informace a data cirkulující v technických zařízeních.
 • Informace jako výraz různorodosti v objektech a procesech živé a neživé přírody - informační fyzika, biologické informace.
 • Data-informace-znalost-moudrost.
 • Teorie popírající existenci informace. Systémová teorie, systém, informační systém a jeho druhy.
 • Informace jako komunikace.
 • Dokument, dokumentace, dokumentalistika. Elektronické zdroje a jejich základní vlastnosti.
 • Informace jako identita v kyberprostoru, proflekse
 • Umělá inteligence. Kybernetika.
Literatura
 • BROWN, John Seely – DUGUID, Paul. The Social Life of Information. Boston : Harvard Business School Press, 2000. 330 p. ISBN 1-57851-708-7.
 • MARCHIONINI, Gary. Information concepts: from books to cyberspace identities. San Rafael, Calif.: Morgan & Claypool, c2010, 91 s. ISBN 9781598299625.
 • CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071847674. info
 • SMETÁČEK, Vladimír [PhDr.]. Lidé a informace. 1. vyd. Praha: Albatros [Praha], 1981. 337 s. info
Výukové metody
Metody výuky: Přednášky, vzdělávací videa, krátké referáty na zadaná témata, diskuse. Seznámení se s výklady a definicemi základních odborných termínů promítáním výkladů a definicí TDKIV a s odbornou literaturou oboru. Studenti dostanou k povinnému prostudování část knihy John Seely Browna a Paula Duguida - The Social Life of Information s dalšími odkazy na literaturu ke studiu. Další doporučenou literaturu jim přednášející budou zadávat v průběhu výuky.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení: Absolvování kolokvia o konceptu informace,včetně odpovídající části knihy BROWN, John Seely – DUGUID, Paul. The Social Life of Information. Boston : Harvard Business School Press, 2000. 330 p. ISBN 1-57851-708-7. Písemný test hodnocený podle získaných bodů.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/VIKBA01