ASH_Z15 Viola da gamba a barokní violoncello

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
5 individuálních konzultací po 90 min. nebo 10 individuálních konzultací po 45 min. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Libor Mašek (cvičící)
Mgr. Michaela Ratolístková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
SEMESTR ( 1 ) || SEMESTR ( 2 ) || SEMESTR ( 3 ) || SEMESTR ( 4 ) || SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je vytváření technicko interpretačních dovedností jako specifických předpokladů pro poučené provozování hudby tzv.starších stylových období - renesance, baroka a klasicismu. (intonace, frázování, deklamace, ozdoby, hra v ansámblu)
Výstupy z učení
Student je schopen aplikovat intepretační zásady ve hře na violu da gamba nebo violoncello.
Osnova
 • Barokní violoncello:
 • Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období baroka nebo klasicismu
 • Postupová zkouška: 3 sólové skladby (např. z jedné suity J.S. Bacha nebo od D. Gabrielliho atp.)
 • Absolventský koncert: 1 sonata nebo sólová suita; 1 ansámblová skladba, v níž student hraje part bassa continua; 1 violoncellový koncert z období baroka nebo klasicismu;
 • Viola da gamba:
 • Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období renesance nebo baroka na vlastním nástroji (nemusí to být nutně viola da gamba)
 • Postupová zkouška: 1 sonáta např. od G.Ph. Telemanna
 • Absolventský koncert: 1 skladba s diminucemi (Ortiz, Simpson nebo dalla Casa atp.)
 • 1 sonáta od J.S.Bacha, A. Corelliho nebo jedna suita od M. Maraise
 • 1 skladba, v níž student hraje part bassa continua
 • 1 skladba z z klasického nebo předklasického období (C.Ph. E. Bach, C.Fr. Abel)
Literatura
 • Zadává individuálně vyučující.
 • Literaturu ke studiu zadává lektor v individuálních lekcích.
Výukové metody
Individuální lekce a workshop.
Metody hodnocení
Workshop a individuální lekce, lektor hodnotí celosemestrální práci studenta.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 5/10 workshopů za semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.