JPNB38 Kurz zahraničního přednášejícího

Filozofická fakulta
podzim 2020

Předmět se v období podzim 2020 nevypisuje.

Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN121 Japonský jazyk II - výklad
Základní znalosti japonského jazyka. Solidní znalost anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nabídnout studentům ucelený kurz z oblasti japonských studií, jehož obsah, záběr a metodologie jsou vztaženy k odbornému zaměření přednášejícího. Přednášejícím je odborník ze zahraniční výzkumné instituce, jehož oblast výzkumu doplňuje nebo přesahuje záběr nabídky základních kurzů v rámci studia oboru Japanistika.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu bude student schopen:
charakterizovat metodologickou oblast, jíž se přednášky týkaly;
popsat a definovat základní pojmy;
orientovat se v literatuře, která je pro probíranou látku relevantní;
aktivně se účastnit přednášek v anglickém jazyce;
vytvořit seminární práci v anglickém jazyce.
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Přednáška I: Představení základních pojmů
 • 3. Přednáška II
 • 4. Přednáška III
 • 5. Přednáška IV
 • 6. Dílčí shrnutí
 • 7. Přednáška V 
 • 8. Přednáška VI
 • 9. Přednáška VII
 • 10. Shrnutí obsahu dosavadních přednášek, závěr kurzu
Literatura
 • NAKAMURA, Yoshihisa (ed.). Ninchi bunpóron II. Tokyo: Taishúkan shoten. 2004. ISBN 978-4-4692-1285-3
 • NAKAMURA, Yoshihisa, UEHARA, Satoshi. Raneká no (kan)shukansei to sono tenkai. Tokyo: Kaitakusha. 2016. ISBN 978-4-7589-2225-8
 • TSUBOMOTO, Atsuró et. al. (eds.). "Uchi" to "soto" no gengogaku. Tokyo: Kaitakusha. 2009. ISBN 978-4-7589-2145-9
Výukové metody
Přednášky s PowerPointovými prezentacemi, užití handoutů a dalších materiálů, diskuse na vybrané body představovaných témat.
Metody hodnocení
Final paper.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.