LgMB02 Metodologie lingvistiky 19. a 20. století

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 14:00–15:40 K12
Předpoklady
bez předpokladů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V rámci předmětu se bude pracovat s podrobnou analýzou originálních textů, které jsou milníky ve vývoji světové lingvistické metodologie. Student bude texty číst a v diskusi je probírat s kolegy a vyučujícím.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - kriticky analyzovat psaný text na lingvistické téma - lépe chápat kritické body ve vývoji lingvistické metodologie - vést diskusi na metodologické téma
Osnova
 • Témata: - Schegel - Rask - Grimm - Jones - Schleicher - von Humboldt - Brugmann - de Saussure - Hjelmslev - Jakobson - Trubetzkoy - Martinet
Literatura
 • Reader in Nineteenth Century Historical Indo-European Linguistics. Bloomington: Indiana University Press 1967.
 • rozebírané texty dodá přednášející
 • KOLÁŘOVÁ, Ivana. Dějiny lingvistiky. 2006. URL info
 • ČERNÝ, Jiří. Malé dějiny lingvistiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 239 s. ISBN 8071789089. info
 • ČERNÝ, Jiří. Dějiny lingvistiky. 1. souborné vyd. V Olomouci: Votobia, 1996. 517 s. ISBN 80-85885-96-4. info
 • Lexicon grammaticorum : who's who in the history of world linguistics. Edited by Harro Stammerjohann - Sylvain Auroux. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1996. xxvii, 104. ISBN 3484730188. info
 • ČERNÝ, Jiří [lingvista]. Stručné dějiny lingvistiky. 2, Strukturální, generativní a stratifikační jazykověda. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 149 s. info
 • ČERNÝ, Jiří [lingvista]. Stručné dějiny lingvistiky. 1, Od počátků do vzniku strukturální jazykovědy. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 181 s. info
Výukové metody
teoretická příprava, samostatná četba
Metody hodnocení
Písemná zkouška formou rozpravy nad dílem vybraného autora.
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/jazyk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LgMB02