MUI_18 Ochrana a bezpečnost sbírek

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 16. 10. 14:00–17:40 M22, Pá 6. 11. 14:00–17:40 M22, Pá 27. 11. 14:00–17:40 M22, Pá 18. 12. 14:00–17:40 M22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumět příčinám a důsledkům ohrožení sbírek, naučit se je identifikovat;
osvojit si metody ochrany sbírkových předmětů;
naučit se zásadám ochrany a bezpečnosti lidského zdraví na pracovišti;
vypracování bezpečnostních plánů pro muzea
Osnova
 • Úvod, vymezení základních pojmů, literatura;
 • Bezpečnostní plány, organizační struktura muzea a bezpečnost;
 • Bezpečnostní parametry muzejních budov, opatření pro krizové situace;
 • Mechanické a elektronická zabezpečovací zařízení. Protipožární systémy;
 • Manipulace se sbírkami, badatelé a sbírky, zápůjčky jiným muzeím a institucím;
 • Transport sbírek;
 • Negativní faktory působící na sbírky - teplo, vlhkost, prach, emise v ovzduší, aj;
 • Pasivní a aktivní konzervace, depozitární režim a muzejní klimatologie;
 • Hodnoty teploty, relativní vlhkosti a intenzity a délky osvětlení vhodné pro sbírky. Reaktivita materiálu;
 • Ochrana sbírkových předmětů mimo depozitáře. Etika a právní normy;
Literatura
 • Convention and recommendations of Unesco concerning the protection of the cultural heritage. Paris and Geneve 1985
 • Hilbert, Günter S.: Sammlungsgut in Sicherheit. Berlin, Gebr. Mann Verlag 1981. ISBN 3-7861-1288-6
 • Vysoký, Václav: Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví. Ústí nad Labem 1995
 • Zemene, Leopold: Základy muzejní klimatologie. In.: Metodický list. Odborný seminář Muzejní klimatologie. Brno, Technické muzeum v Brně 1995
 • Techniky ošetření, uložení a duplikace archivních fotografických snímků. Praha 1996
 • Seznam českých technických norem 1-3. Praha 1998
 • Wasserbauer, Richard: Biologické napadení muzejních exponátů umístěných v extrémních klimatických podmínkách. In.: Metodický list. Odborný seminář Muzejní klimatologie. Brno, Technické muzeum v Brně 1995
 • Jirásek, Pavel: Příručka k požární ochraně kulturních institucí. Praha ICOM 1999
 • Matouš, Jaroslav: Bezpečnost a ochrana zdraví na restaurátorských pracovištích I. Praha 1987
 • Preventivní ochrana sbírkových předmětů.Praha 2000
 • Muzejních sbírek hubitelé lítí - plesnivina, moli... Sborník příspěvků z muzeologického semináře. Hodonín 1999
 • Museum security. London, Routledge 1994
 • Vliv exhalátů na stav muzejních sbírek. Rozpravy NTM č. 91. Praha 1983
 • Care of collections. Edited by Simon Knell. London and New York 1994
 • Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha, AMG a ICOM 1998
 • EDSON, Gary a David DEAN. The handbook for museums. 1st publ. London: Routledge, 1994. xvi, 302 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška, zkouška - formou písemného testu. Četba doporučené literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.