MUI_295 Lektorské praktikum

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Lenka Mrázová (přednášející)
Mgr. Monika Mikulášková (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 15. 10. 14:00–17:40 K23, Čt 5. 11. 14:00–17:40 K23, Čt 26. 11. 14:00–17:40 K23, Čt 17. 12. 14:00–17:40 K23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz se zabývá úlohou lektorů a průvodců v muzeích a dalších kulturních institucích, jejich kompetencemi a způsoby práce. Je zaměřen na získání praktických dovedností pro veřejné vystupování, průvodcovskou činnost a pro práci se skupinami návštěvníků.
Osnova
  • Úloha lektorů a průvodců v muzeích a dalších kulturních institucích; osobnost a kompetence lektora/průvodce; základní formy, metody a výrazové prostředky v práci lektora/průvodce; práce se skupinou; praktická cvičení
Literatura
  • Museum educator's handbook. Edited by Graeme K. Talboys. 3rd ed. Burlington, VT: Ashgate, 2011. x, 221 p. ISBN 9781409401537. info
  • SKÁCELOVÁ, Jana, Lenka MRÁZOVÁ, Dana GABAĽOVÁ a Jiří KOCOUREK. Jak provázet výstavou : Tipy pro průvodce. 1. vyd. Praha: občanské sdružení Cesta tam a zase zpátky, 2005. 37 s. ISBN 80-7319-051-6. info
  • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se :praktický průvodce strategiemi vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 172 s. ISBN 80-7178-120-7. info
Výukové metody
Teoretická příprava, skupinové a individuální projekty
Metody hodnocení
Skupinová prezentace seminárních úkolů a ústní rozprava
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2021, jaro 2022.