PLDS14 Synchronní konfrontace češtiny (slovenštiny) a polštiny

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Náplní předmětu, určeného posluchačům doktorského studijního programu Paleoslovenistika a slovanské jazyky se zaměřením na západoslovanské jazyky, je konfrontační pohled na současnou češtinu (slovenštinu) a polštinu v celé šíři jazykového systému. Základem srovnávací analýzy uvedených jazyků je sice synchronní přístup, jako teoretický základ se však předpokládá znalost historického vývoje obou jazyků, zejména vývojových paralel a významných rozdílů, a to i v návaznosti na ostatní slovanské jazyky. Součástí programu jsou také teoretické základy jazykové komparace a typologie (Gramatika z Port-Royal, Friedrich Schlegel, August Schlegel, Wilhelm von Humboldt, August Schleicher, Pražský lingvistický kroužek - Vilém Mathesius, Vladimír Skalička, Tadeusz Milewski apod.).
Osnova
 • Koncepce předmětu vychází z těchto problémových okruhů: 1.Teoretické základy jazykové komparace a typologie 2.Synchronní popis češtiny (slovenštiny) a polštiny v konfrontačním pojetí 3.Kontrastivní pohled na současnou češtinu (slovenštinu) a polštinu
Literatura
 • Arnauld, Antoine, Lancelot, Claude. Powszechna gramatyka racjonalna (Gramatyka z Port-Royal). Warszawa 1991.
 • PALEK, Bohumil. Lingvistické čítanky. [Sv.] 3. Sv. 1, Typologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 142 s. info
 • Skalička, Vladimír. Typologie slovanských jazyků, zvláště ruštiny. Československá rusistika, 3, 1958, s. 73 - 84.
 • MATHESIUS, Vilém. Jazyk, kultura a slovesnost. Vyd. v tomto uspoř. 1. Praha: Odeon, 1982. 527 s. info
 • SKALIČKA, Vladimír. Typ češtiny. Praha: Slovanské nakladatelství, 1951. info
 • Damborský, Jiří. Studia porównawcze nad słownictwem i frazeologią polską i czeską.. Wroclaw, 1977.
 • Damborský, Jiří, Lotko, Edvard. Studia o współczesnym języku polskim, Olomouc 1992.
 • Damborský, Jiří. Polština a franština ve vzájemném vztahu. Ostrava, 1999.
 • DAMBORSKÝ, Jiří. Participium l-ové ve slovanštině. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. info
 • LOTKO, Edvard. Synchronní konfrontace češtiny a polštiny : soubor statí. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. 152 s. ISBN 8070677392. info
 • LOTKO, Edvard. Polština a čeština z hlediska typologického. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1981. 96 s. info
 • LOTKO, Edvard. Čeština a polština v překladatelské a tlumočnické praxi. Ostrava: Profil, 1986. info
 • Lotko, Edvard. Zrádná slova v polštině a češtině.. Olomouc, 1992.
 • BOGOCZOVÁ, Irena. Typologicky relevantní rozdíly mezi polštinou a češtinou jako zdroj jazykové interference. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. 264 s. : s. ISBN 50-7042-593-8. info
 • SIATKOWSKI, Janusz. Czesko-polskie kontakty językowe. Warszawa: Energeia, 1996. 272 s. ISBN 83-85118-41-1. info
 • DANEŠ, František. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Vyd. 1. Praha: Academia, 1997. 292 s. ISBN 8020006176. info
 • Polszczyzna 2000 (Orędzie o stanie języka polskiego na przełomie tysiącleci), red. Pisarek, Walery, Kraków 1999.
 • Współczesny język polski. Edited by Jerzy Bartmiński. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. 695 s. ISBN 8322716990. info
 • MARKOWSKI, Andrzej. Kultura języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. 293 s. ISBN 9788301145262. info
 • Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Edited by Andrzej Markowski. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. xxxix, 178. ISBN 8301136804. info
 • Greń, Z. Semantyka i skladnia czasowników oznaczajacych akty mowy w jezyku polskim i czeskim.. Warszawa, 1994.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.