PSMB003 Analýza dat

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Statistické metody I a II; zadána diplomová práce, sběr dat už proběhl nebo se uskuteční v průběhu semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na Statistické metody I a II. Poznatky z těchto předmětů jsou aplikovány v rámci analýzy dat z vlastních projektů. Konzultovány jsou konrétní problémy analýzy dat.
Výstupy z učení
Student aplikuje poznatky a dovednosti získané v předmětech zaměřených na statistiku a metodologii při analýze dat vlastní diplomové práce.
Osnova
  • Předmět má studentům pomoci s analýzou dat jejich diplomových prací. V úvodních hodinách bude stručně zopakováno učivo Statistických metod I a II. Studenti budou prezentovat své výzkumné projekty a vypracují návrh postupů analýzy svých dat. V dalších hodinách bude výuka spočívat v analýze dat, která studenti získali v rámci výzkumného projektu diplomové práce. Bude využíván statistický software, především SPSS for Windows.
Literatura
    doporučená literatura
  • Bartholomew, D., Steele, F., Galbraith, J., Moustaki, I. (2011). Analysis of Multivariate Social Science Data. New York: Chapman and Hall/CRC.
  • FIELD, Andy P. Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 5th edition. Los Angeles: Sage, 2018. xxix, 1070. ISBN 9781526419521. info
  • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydán. Praha: Portál, 2015. 734 stran. ISBN 9788026209812. info
Výukové metody
Studenti konzultují své postupy individuálně s vyučujícími s ohledem na povahu analýzy dat. V rámci postupných kroků jsou upřesněny jednotlivé detaily plánu statistické analýzy.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. Podmínkou získání kolokvia je zpracování a včasné odevzdání výzkumného projektu, obsahujícího plán statistického zpracování; formulář projektu je k dispozici v IS v oddílu Studijní materiály. Další podmínkou je statistická analýza vlastních dat a její interpretace.
Informace učitele
Předmět je vypisován každoročně po oba semestry, podzimní i jarní. Je vhodné si předmět zapsat až v semestru, kdy má student sběr dat k diplomové nebo ročníkové práci buď již ukončen nebo v závěrečné fázi a je tak připraven data vkládat do počítače a analyzovat.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.