RTDS27 Ruská literatura a jiné druhy umění

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Knowledge of Russian language.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit zásady mezidisciplinární komparatistiky; použít informace o ruské literatuře jako součásti širšího kulturního kontextu; pochopit, jak ruská literatura existovala v jednotlivých fázích svého vzniku, kdy představitele různých druhů umění spojovaly nebo rozdělovaly shodné či navzájem si odporující myšlenkové proudy či filozofické názory; porozumět rozvoji kultury Ruska i podnětům, jež vstřebávalo z řady jiných kultur; budou shopni analyzovat umělecké dílo v jeho znakové podobě; budou schopni proniknout do skrytých vrstev jeho tvaru; seznámí se s problematikou ekfraze i s novými možnostmí heuristického přístupu.
Osnova
 • 1. Literatura jako součást kulturního univerza – souvislosti a diference
 • 2. Vývoj estetického myšlení
 • 3. Problematika staroruské literatury, výtvarného umění a hudby (životy svatých a ikonomalba, vztah hudby a slovesnosti, prozodická problematika)
 • 4. Synkretismus ruského baroka (slovo a tvar, scénické proměny biblických textů)
 • 5. Žánr ódy a klasicistický portrét
 • 6. Sentimentalismus a rokoko
 • 7. Romantismus v literatuře, výtvarném umění a hudbě
 • 8. Problematika positivismu a realismu v ruské literatuře a výtvarném umění
 • 9.Synkretismus ruské moderny
 • 10. Problematika estetického myšlení 20. století
 • 11. Problematika ekfraze
 • 12. Hledání vzájemných vztahů umění ve vlastním výzkumu
Metody hodnocení
Disciplína je založena na samostudiu doporučené literatury a na konzultacích dle domluvy. Předpokladem ke zkoušce je vypracování jedné kapitoly z disertační práce, tematicky blízké tomuto předmětu. Zkouška je ústní dle předběžné domluvy.
Informace učitele
http://www.lihachev.ru/nauka/kulturologiya/biblio/1834/ - Archiv - Podobné -www.labirint-shop.ru/books/110615/ - Archiv -
Doporučená literatura
Bachtin, Michail Michajlovič: Epos i roman. Sankt-Peterburg : Izdatel’stvo "Azbuka", 2000
Týž: Estetika slovesnej tvorby. Bratislava, 1988
Týž: Estetika slovesnogo tvorčestva. Moskva, 1986
Týž: Filosofskaja estetika 1920-ch godov. Moskva : Russkije slovari, Jazyki slavjanskoj kul’tury 2003
Týž: Formální metoda v literární vědě : kritický úvod do sociologické poetiky, přeložil
Jiří Honzík ; doslov Vladimír Svatoň. Praha . Lidové nakladatelství, 1980
Týž: Formal’nyj metod v literaturovedenii / P.N. Medvedev ; [V.L. Machlin: kommentarii] Moskva : Labirint, 1993
Týž: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Přeložil Jaroslav Kolár. Praha, Argo, 2007
Týž: Román jako dialog. [z rus. orig. přel. a rejstříky sest. Daniela Hodrová ; doslov napsali Daniela Hodrová a Vladimír Svatoň] Bachtin, Michail Michajlovič, 1895-1975 Praha : Odeon, 1980
Týž: Voprosy literatury i estetiki : Issledovanija raznych let. Moskva : Chudožestvennaja literatura, 1975
Bazylow, Ludwig: Historia nowozytnej kultury rosyjskiej. PWN, Warszawa 1986.
Dramy dialogizma : M. M. Bachtin i chudožestvennaja kul’tura XX veka / Je. A. Bogatyreva Bogatyreva, Je. A. Moskva : Škola kul’turnoj politiki, 1996
Clűver, Claus: Ekphrasis Reconsidered. On Verbal Representations of Non-Verbal Texts. In: Interart Poetics. Essays on the Interrelations of the Arts and Media. Amsterdam, Atlanta, GA, Rodopi 1997, 19-33.
Dejiny ruského umenia od začiatkov po súčasnosť. Pallas, Bratislava 1977.
Eliade, Mircea: Mýtus o věčném návratu. Praha, Oikoymenh 1993.
Týž: Mefisto a androgyn. Praha, Oikoymenh 1997.
Týž: Mýty, sny a mystéria. Praha, Oikoymenh 1998.
Essays in Semiotics. Essais de sémiotique. Ed. by Julia Kristeva. Paris, Mouton 1971.
Estetičeskoje samosoznanije russkoj kul´tury: 20-je gody XX veka. Antologija. M.. Ros. gos. gumanit. univ. 2003.
Estetika dramatického umění. Praha, Panorama 1986
"Estetika slovesnogo tvorčestva" Bachtina i russkaja religioznaja filosofija : posobije po speckursu / N.D. Tamarčenko Tamarčenko, Natan Davidovič Moskva : Russkij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2001
Ethics and dialogue : in the works of Levinas, Bakhtin, Mandel’shtam, and Celan / Michael Eskin Eskin, Michael Oxford : Oxford University Press, 2000
Frazer, J. G.: Zlatá ratolest, kap. Magie, mýty, náboženství, Mladá fronta, Praha 1994.
Hall, James: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha, Mladá fronta 1991.
Hegel, G. W. F.: Estetika. D. 1- 2, Praha, Odeon 1966.
Hodrová, Daniela a kolektiv: … na okraji chaosu…Poetika literárního díla 20. století. Praha, Torst 2001.
Hroch, Jaroslav: Soudobá anglo-americká a kanadská filosofie. Brno, MU 2003.
Týž: Filozofická hermeneutika v dějinách a současnosti. MU Brno, Georgetown 2003.
Kšicová, Danuše: Táž: Secese. Slovo a tvar. Brno, MU 1998
Táž: Od moderny k avantgardě. Rusko-české paralely, MU, Brno 2007.
Losev, A. F.: Znak, simvol, mif. M., Moskovskij universitet 1982.
Losev, A. F., Šestakov, V. P.: Dějiny estetických kategorií. Praha, Svoboda 1984.
Lotman, Jurij Michajlovič: Analiz poetičeskogo teksta : Struktura sticha : Posobije dlja studentov. Leningrad : Prosveščenije, 1972
Týž: Besedy o russkoj kul’ture : Byt i tradicii russkogo dvorjanstva (XVIII - načalo XIX veka). Peterburg : Iskusstvo, 1994 3
Týž: Dialog s ekranom. Tallin : Aleksandra, 1994
Týž: Istorija i tipologija russkoj kul’tury. Sankt-Peterburg : Iskusstvo-SPb, 2002
Týž: Izbrannyje stat’ji v trech tomach. T. 1, Stat’ji po semiotike i tipologii kul’tury. T. 2, Stat’ji po istorii russkoj literatury XVIII - pervoj poloviny XIX veka Tallin : Aleksandra, 1992
Ju. M. Lotman i tartusko-moskovskaja semiotičeskaja škola / Sost. A. D. Košelev Moskva : Gnozis, 1994
Týž: Kul’tura i vzryv. Moskva : Gnozis, 1992
Týž: O russkoj literature : stat’ji i issledovanija (1958-1993). Sankt-Peterburg : Iskusstvo-SPB, 1997
Týž: Ob iskusstve; [sostaviteli R.G. Grigor’jev, M.Ju. Lotman] Sankt-Peterburg : 1998
Týž: Semiosfera : kul’tura i vzryv : vnutri mysljaščich mirov : stat’ji, issledovanija, zametki 1968-1992. Iskusstvo-SPB, 2001
Týž: Stat’ji po semiotike kul’tury i iskusstva. Sankt-Peterburg : Akademičeskij projekt, 2002
Týž: Struktura chudožestvennogo teksta. Introduc. by T. G. Winner Providence : Brown Univ. Press, 1971
Mathauser, Zdeněk: Báseň na dosah eidosu. UK, Praha 2005
Týž: Literatúra a anticipácia.Tatran, Bratislava 1982
Týž: Metodologické meditace aneb tajemství symbolu. Brno, Blok 1988.
Týž: Mezi filosofií a poezií Praha, Filosofia 1995.
Miko, František, Popovič, Anton. Tvorba a recepcia. Estetická komunikácia a metakomunikácia. Bratislava, Tatran 1978.
Mukařovský, Jan: Studie z poetiky. Praha, Odeon 1982.
Nietzsche, Friedrich: Tak pravil Zarathustra. Praha, Odeon 1968.
Týž: Zrození tragédie čili helenismus a pesimismus. Praha, Gryf 1993
Pančenko, A. M.: O russkoj istorii i kul´ture. SPb., Azbuka 2000.
Semiotika i chudožestvennoje tvorčestvo. M., Nauka 1977.
Semiotika i iskusstvometrija. Moskva, „Mir“, 1972.
Skwarczyńska, Stefania: W orbicie literatury, teatru, kultury naukowej. Warszawa, PAX 1985.
Slovar´ kul´tury 20-go veka. Ključevyje ponjatija i teksty. M., Agraf 1997.
Staiger, Emil: Základní pojmy poetiky. Praha, Čs. spis. 1969.
Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w literaturce rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Gdansk, WUG 2001.
Sypher Wylie: Od renesance k baroku. Proměny umění a literatury. 1400-1700. Praha, Odeon,1971.
Šindelář, Dušan: Problém krásna v současném umění a estetice. Nakl. Čs. výtv. umělců, Praha 1958.
The Iconography of the Fantastic. Szeged, University of Szeged 2002.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.