SH_Z21 Pěvecká provozovací praxe

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MgA. Lenka Cafourková, DiS. (cvičící)
doc. Mgr. Vladimír Richter (cvičící)
Mgr. Irena Troupová (cvičící)
Mgr. Marika Žáková (cvičící)
Mgr. Robert Hugo, Ph.D. (pomocník)
Garance
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Ratolístková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět doplňuje individuální výuku formou přednášky o základní témata provozovací praxe zpěvu.
Osnova
  • - přehled historického vývoje techniky zpěvu a základních historických pramenů pro její studium - dějiny pěvecké literatury a repertoáru - dle konkrétních nastudovávaných skladeb zmapování jednotlivých oblastí provozovací praxe (ornamentika, artikulace, dynamika, intonace, frázování, improvizace a variace, interpretace poetického textu, rétorické figury atd.)
Literatura
  • Literaturu zadává přednášející dle jednotlivých probíraných tématických okruhů.
Výukové metody
přednáška a workshop
Metody hodnocení
Podmínkou ke získání zápočtu je aktivní účast na výuce, případně úspěšné absolvování testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: v rámci individuální praktické výuky podle jednotlivých specializací.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.