VHDTP2 Textová příprava 2

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Studium literatury a pramenů souvisejících s dizertařním tématem. Individuální konzultace se školitelem (vedoucím dizertační práce). Probíhá formou individuálních konzultací. Základním předpokladem pro absolvování předmětu je samostudium, řízené studium. Student/ka hojně využívá osobních konzultací se školitelem, minimální počet nutných konzultací jsou čtyři.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studium literatury a pramenů. Student se seznamuje s literaturou vztahující se k tématu disertační práce. Sočasně proniká do obecné problematiky metodologie muzikologické práce. Seznamuje s vybranými klíčovými problémy oboru. Důraz je kladen na rozvoj individuálních schopnosti porozumět čtenému textu, vykládat a aktivně užívat získané znalosti oborově i interdisciplinárně.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- spolehlivě se orientovat v oblasti související s tématem dizertační práce,
- spolehlivě se orientovat v teorii a metodologii oboru,
- vysvětlit klíčové principy tvorby odborného textu,
- obhájit své názory v rozpravě, správně porozumět čtenému textu.
Osnova
  • Seznámení se s literaturou a prameny související s dizertační prací, rozvoj individuálních schopnosti rozumět textu, vykládat a aktivně užívat dané problematiky oborově i interdisciplinárně.
Literatura
    doporučená literatura
  • Empirical musicology : aims, methods, prospects. Edited by Eric F. Clarke - Nicholas Cook. Oxford: Oxford University Press, 2004. viii, 229. ISBN 0195167503. info
  • WILLIAMS, Alastair. Constructing musicology. Farnham, Surrey: Ashgate, 2001. xi, 164. ISBN 9780754601340. info
  • Interdisciplinary studies in musicology : report from the Second Interdisciplinary Conference (Poznań, October 15-16, 1993). Edited by Maciej Jabłoński - Jan Stęszewski. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, 1995. 258 s. : i. ISBN 83-7063-150-9. info
  • LEMAN, Marc. Music and schema theory : cognitive foundations of systematic musicology. 1st edition. Berlin: Springer, 1995. xiii, 234. ISBN 9783642852152. info
  • Disciplining music : musicology and its canons. Edited by Katherine Bergeron - Philip V. Bohlman. Chicago: University of Chicago Press, 1992. xi, 220. ISBN 0226043681. info
  • KERMAN, Joseph. Musicology. London: Fontana Press, 1985. 255 s. ISBN 0006860028. info
Výukové metody
Konzultace,minimální počet nutných konzultací jsou štyři.
Metody hodnocení
rozprava
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.