FAVBPa110 Paradigmata filmovědného výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Terézia Porubčanská (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Večeřa, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav filmu a audiovizuální kultury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–15:40 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se soustřeďuje na systematickou přípravu studentů ke kladení a zodpovídání výzkumných otázek, a to jak všeobecně při navrhování badatelského projektu, tak v rámci určitých paradigmat filmovědného výzkumu.
Pro tyto účely budou posluchači vybaveni příslušnými metodologickými nástroji, jejich užitečnost si otestují v bezprostřední realizaci „cvičného“ výzkumu.
Cíle předmětu představuje: zajištění diferenciace a specializace výuky, nácvik formulování a realizace výzkumných projektů, zkvalitnění a rozšíření kompetencí studentů, příprava na realizaci stylisticky, heuristicky a analyticky kvalitní absolventské práce.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni:
- zhodnotit metodologickou náročnost a specifičnost výzkumných témat z různých oblastí dějin kinematografie,
- orientovat se v základní teoretické a metodologické literatuře k prezentovaným výzkumným oblastem,
- připravit výzkumný projekt z oblasti kulturních, estetických a hospodářských dějin kinematografie.
Osnova
 • Studenti budou během semestru vždy na ploše tří výukových bloků seznámeni s širším portfoliem výzkumných přístupů: kulturní dějiny kinematografie, hospodářské dějiny kinematografie, dějiny filmového stylu a dějiny recepce.
 • Tyto oblasti výzkumu budou postupně představeny pedagogy (Radomír D. Kokeš, Pavel Skopal, Michal Večeřa), kteří se zaměřují na hospodářské, kulturní a estetické dějiny. Výuka bude přitom probíhat v rámci jednotlivých výzkumných přístupů trojfázově: (a) metodická příprava, (b) realizace "cvičného" výzkumu podle zadaných parametrů odpovídajících vzorovému, tj. již publikovanému výzkumu, (c) komparace výsledků "cvičného" výzkumu se vzorovým výzkumem.
 • Zvýší se tak u studentů schopnost formulování a efektivizace práce při řešení výzkumného problému, rozšíří se jejich metodologické kompetence a napomůže se standardizaci úrovně akademického psaní při formulování záměrů a výstupů výzkumu.
Literatura
  doporučená literatura
 • ALLEN, Robert C. a Douglas GOMERY. Film History: Theory and Practice. McGraw - Hill, 1985. info
 • BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011
 • STAIGER, Janet: Media Reception Studies. New York: NY University Press, 2005
 • Explorations in New Cinema History. Edited by Richard Maltby, Daniel Biltereyst, Philippe Meers. Oxford: Wiley Blackwell, 2011.
 • BORDWELL, David. Poetics of cinema. New York: Routledge, 2008. xii, 499. ISBN 9780415977784. info
 • Understanding media economics. Edited by Gillian Doyle. Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2002. vii, 184 p. ISBN 076196875X. info
  neurčeno
 • další literatura bude zadána v průběhu kursu
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z estetiky. Edited by Felix Vodička - Květoslav Chvatík. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1966. 371 s. URL info
Výukové metody
1) Přednáška: teoretická příprava ve formě metodologické propedeutiky
2) Domácí studium předepsané literatury
3) Seminář: diskuze nad předepsanou literaturou, zadání cvičného projektového výzkumu, realizovaného pomocí poskytnutých metodologických nástrojů a v souladu s předepsanými parametry
4) Domácí vypracování a odevzdání zadaného projektového úkolu
5) Seminář: komparace výsledků cvičného výzkumného projektu se zpětně poskytnutnou podobou vzorového výzkumu

Seminární práce bude probíhat v rámci počtově omezených seminárních skupin, což posiluje didaktický efekt, protože vyučujícímu se umožňuje soustřeďovat na konkrétní problémy, s nimiž se jednotliví studenti potýkali.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení se bude odvíjet od celkového součtu bodů udělovaných vyučujícími jednotlivých okruhů, a to na základě různorodých parametrů:
(a) práce se zadanou literaturou,
(b) schopnost kritického uvažování nad probíranou látkou v hodině,
(c) zpracování cvičného projektového výzkumu,
(d) schopnost kritického zhodnocení vlastní práce v komparaci se vzorovým výzkumem.
Informace učitele
Výuka kursu bude podporována pomocí ELF.

Course will be supported by ELF.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Určeno k absolvování ve 3. semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.