KJ1A011 Úvod do katalánských dějin, kultury a reálie 1

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/5. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michal Brabec (přednášející)
Garance
Mgr. David Utrera Domínguez
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Rozvrh
každé liché pondělí 10:00–13:40 C32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurz se zaměřuje na prezentaci Katalánska a katalánských zemí z různých hledisek. Na konci kurzu bude mít student globální perspektivu o kultuře, politice, společnosti, umění a zeměpisu Katalánska a dalších katalánských zemí.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: - identifikovat a shrnout důležité charakteristiky Katalánska a jeho kultury; - identifikovat katalánské města a zeměpisné havárie; - psát a mluvit o katalánské kultuře a identitě; - analyzovat současnou politickou situaci v Katalánsku; - uznávat katalánské významné spisovatele, hudebníky, umělce a další důležité lidi.
Osnova
  • 1. Fyzická a politická geografie. 2. Historie Katalánska. 3. Katalánský jazyk a literatura. 4. Umění a architektura 5. Folklór a tradice 6. Symboly Katalánska. 7. Katalánská hudba. 8. Katalánská gastronomie. 9. Média.
Literatura
  • • Branchadell, Albert i Melchor, Vicent de. El catalán: una lengua de Europa para compartir. Bellaterra: UAB – Servei de Publicacions, 2002
  • • Branchadell, Albert. La hipòtesi de la independència. Barcelona: Empúries, 2001
  • UTRERA DOMINGUEZ, David. Cultura y civilización catalanas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 s. ISBN 978-80-210-6934-3. Digitální knihovna FF MU info
Výukové metody
Teoretická výuka, debaty, prezentace
Metody hodnocení
Písemná zkouška a čtení
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.