PHV321 Hegel: četba

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 D22
Předpoklady
Znalost německého jazyka je výhodou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 13 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/13, pouze zareg.: 0/13
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět základním myšlenkám Hegelovy filosofie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat a shrnout důležité rysy Hegelova myšlení.
Osnova
  • Estetika I
  • Estetika II
  • Estetika III
Literatura
    povinná literatura
  • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Estetika. Translated by Jan Patočka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1966. 446 s. info
  • HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Estetika. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1966. 430 s. info
Výukové metody
cvičení, interpretace
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení je aktivní účast na každém setkání (max. jedna absence/neaktivita/nepřipravenost). Absenci lze nahradit prezentováním referátu.
Diskutovaný text (cca 30 stran/týden) je třeba přečíst předem a připravit si poznámky.
Studenti kombinovaného studia se mohou připojit vzdáleně, pokud to technické vybavení dovolí.
Informace učitele
Tentokrát se zaměříme na Hegelovu Estetiku v překladu J. Patočky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PHV321