PO1B014 Portugalská fantastická povídka

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Dobrá znalost portugalštiny (poslech, četba, ústní projev) a základní orientace v portugalské literatuře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout základní informace o žánru fantastické povídky a přehled portugalské fantastické povídky (zejména) 20. století. Pozornost bude zaměřena na vybrané motivy a stěžejní autory žánru. Na konci kurzu bude student schopen definovat žánr fantastické povídky a interpretovat vybrané texty zvolených autorů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: - analyzovat vybraná díla z portugalské literatury.
Osnova
 • 1. Teorias do conto fantástico 2. Motivos fantásticos 3. Autores (Eca de Queirós, Teixeira-Gomes, M. de Sá-Carneiro, J. de Almada Negreiros, J. Régio, J. Rodrigues Miguéis, M. Ondina Braga, M. Teresa Horta, M. Velho da Costa, M. Alegre, M. de Carvalho, Almeida Faria, D. Mourao-Ferreira, J. Saramago etc.)
Literatura
  povinná literatura
 • TODOROV, Tzvetan. Úvod do fantastické literatury. 1. české vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010. 186 s. ISBN 9788024616766. info
  doporučená literatura
 • POE, Edgar Allan. Démon zvrácenosti. Edited by Martin Hilský - Jaroslav Róna, Translated by Josef Schwarz - Bohumil. Vyd. v tomto souboru 1. Praha: Argo, 2013. 489 s. ISBN 9788025708538. info
 • TRAILL, NANCY H. Possible worlds of the fantastic: The Rise of the Paranormal in Fiction. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. 228 s. ISBN 978-80-200-1908-0. info
 • HAZAIOVÁ, Lada. Skryté tváře fantastična. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. 323 s. ISBN 9788073081782. info
 • LOVECRAFT, H. P. Bezejmenné město a jiné povídky ; Nadpřirozená hrůza v literatuře a jiné texty. Edited by H. P. Lovecraft, Translated by Ivan Adamovič. Vyd. 1. Praha: Aurora, 1998. 253 s. ISBN 8085974460. info
  neurčeno
 • STEINMETZ, Jean-Luc. La littérature fantastique. 2. éd. corr. Paris: Presses universitaires de France, 1990. 126 s. ISBN 2130449727. info
Výukové metody
přednáška, seminář
Metody hodnocení
účast (80%), referát, závěrečné kolokvium
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2022.