PSBA025 Základy psychodiagnostiky

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Stroupková (přednášející)
Mgr. Monika Vodová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G24
Předpoklady
Obecná psychologie Metodologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení studentů s procesem psychodiagnostiky a základními psychodiagnostickými metodami.
Výstupy z učení
Absolvováním předmětu student získá poznatky o základních principech psychodiagnostiky, pojmech a terminologii, historii, metodách a účelu psychodiagnostiky. Bude rozumět tomu, jak postupovat v procesu psychodiagnostiky, jak komunikovat s klientem či pacientem při administraci psychodiagnostických metod.
Osnova
  • Výhody a rizika psychodiagnostiky.Základní klinické vyšetřovací metody.Psychometrický přístup. Norma a normalita.Proměnné v psychodiagnostice. Validita a reliabilita psychodiagnostických metod.Psychologické testy a baterie - jejich typy, výhody a nevýhody. Senzitivita a specificita testů. Současné trendy v psychodiagnostice. Etické standardy testování. Základní orientace v psychodiagnostických metodách. Počítačová diagnostika, neuropsychologická diagnostika.
Literatura
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška nebo písemný test
Informace učitele
Poslední úprava 27.12.2017 Prof. PhDr.Mojmír Svoboda,CSc.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBA025