PSBA026 Základy neuropsychologie

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Petr Grossmann (přednášející)
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. 8:00–14:40 K23, Po 1. 11. 8:00–14:40 K23, Po 13. 12. 8:00–14:40 K23
Předpoklady
PSBA010 (Základy neurověd); PSBA001 (Biologické vědy)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit základní koncepty neuropsychologie, kognitivní funkce a dysfunkce. Osnova navazuje na vědomosti získané v rámci předmětů Základy neurověd (PSBA010).
Výstupy z učení
Na závěr kurzu studenti budou schopni pracovat s informacemi v neuropsychologické diagnostice, rehabilitaci a v neuropsychologickém výzkumu. Důraz je kladen na transdisciplinární přístup a dále na systémový a holistický přístup v nazírání na vztah mozku a vědomí, mozku a osobnosti a v obecné rovině mozku a lidské psychiky v normě a patologii.
Osnova
  • 1. Stručná systematická a funkční neuroanatomie 2. Základy obecné neurologie. Klinická patofyziologie pyramidového a extrapyramidového systému ( obrny, dyskinézy, syndromy hypokineticko - rigidní a hyperkineticko - dystonický ). Klinická patofyziologie mozečku a vestibulárních funkcí. Integrace motoriky a její poruchy ( apraxie ). Poruchy čití. Hlavové nervy a bulbární a pseudobulbární syndrom. RF a porucha jeho funkcí. Vegetativní systém a jeho syndromy. Vědomí a jeho poruchy. Orientačně pátrací reflex. Bdění, spánek, EEG. 3. Základy speciální neurologie. CMP - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Traumata nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Degenerativní onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Nádorová onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Zánětlivá onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění nervového systému - příčiny, klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Neurologická symptomatologie některých interních onemocnění - klinické formy, diagnóza, restituce, rehabilitace, reedukace, resocializace, prevence. Bolesti hlavy ( viz klinická psychologie I ). Neurologická onemocnění v raných etapách vývoje člověka ( viz. Poruchy psychického vývoje ). Mozková smrt. Pomocná vyšetření v neurologii: EEG, EMG, EP, USG, neuroradiologie, scintigrafie mozku, CT, MR, angiografie, SPECT, PET. 4. Definice a předmět Klinické neuropsychologie Historie neuropsychologie. 5. Neuropsychologická metodologie a diagnostika. 6. Analýza mechanismu ukládání informací v mozku. Synaptická plasticita hipokampu a její úloha v pamětovém procesu. Reverberační okruhy, specifické bílkoviny ( S - 100 atd. ), úloha nukleových kyselin v transformaci informace do dlouhodobé paměti. 7. Emocionální systém v mozkových strukturách - neurobiologické a neuropsychologické aspekty. Neuropsychologická charakteristika poruch emocionality pri různých formách postižení CNS. Vomeroferiny v léčbě hypotalamických poruch. Strach, úzkost a agrese vyvolané představou u zdravých lidí a u pacientů s různými formami postižení CNS. Vegetativní nervový systém a jeho syndromy. 8. Neuropsychologická charakteristika poruch kognitivních funkcí při různých formách postižení CNS. Poruchy pamětového procesu, úloha PH a LH pri úmyslném zapamatování a bezděčném zapamatování informací různých modalit. Poruchy pozornosti, obecné intelektové schopnosti, usuzování a řešení problému. Alexie, agrafie, akalkulie. Agnózie. 9. Funkční specializace hemisfér. Neuropsychologická charakteristika poruch součinnosti hemisfér při zabezpečování vyšších forem sdělovacího procesu. Afázie. 11.Dva mozky - jedna osobnost. 12. Neuropsychologická charakteristika vztahu mozek a osobnost. Prefrontální syndromy. 13. Akutní organický psychosyndrom, chronický organický psychosyndrom, apalický syndrom a neuropsychologická rehabilitace. 14. Klinická neuropsychologie v psychiatrii. Možnosti léčby pacientů s Korsakovovým syndromem v psychiatrické léčebně;. 15. Cíle , možnosti a meze neuropsychologické rehabilitace. 16. Rozbor neuropsychologických kazuistik.
Literatura
    povinná literatura
  • KULIŠŤÁK, Petr. Neuropsychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 327 s. ISBN 8071785547. info
  • PREISS, Marek. Klinická neuropsychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 406 s. ISBN 8071694436. info
    doporučená literatura
  • KULIŠŤÁK, Petr. Klinická neuropsychologie v praxi. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 902 stran. ISBN 9788024630687. URL info
  • PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v neurologii. Praha: Grada, 2006. 362 s. Psyché. ISBN 80-247-0843-4. info
  • PREISS, Marek a Hana KUČEROVÁ. Neuropsychologie v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 411 s. ISBN 80-247-1460-4. info
Výukové metody
Přednáška/seminář(prezentace neuropsychologické testové baterie);1/1
Metody hodnocení
Písemný test a navazující ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023.