PSBB021 Úvod do transakční analýzy

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr. (přednášející)
Garance
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 C42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/8, pouze zareg.: 5/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje základní stavební kameny transakční analýzy: strukturální analýzu osobnosti s egostavy, funkční analýzu zaměřenou na projevy egostavů v komunikaci, analýzu komunikačních her a analýzu životních scénářů. Prakticky orientované hodiny zvyšují citlivost studentů pro pozitivní či naopak rizikové prvky v mezilidské komunikaci a pomáhají jim zvýšit jejich vlastní sebeuvědomění a komunikační kompetenci.
Výstupy z učení
Studenti po absolvování kurzu budou schopni:
- porozumět základním východiskům a zdrojům transakční analýzy;
- porozumět komunikačnímu modelu transakční analýzy;
- identifikovat styčné body v koncepcích transakční analýzy a asertivity;
- uvědomit si základní rozdíly mezi otevřenou a manipulativní komunikací, zvolit efektivní strategii ke zvládnutí manipulace;
-napsat terapeutický kontrakt.
Osnova
 • 1. Komunikační model transakční analýzy, základní egostavy (rodič – dospělý – dítě), projevy jednotlivých egostavů ve všech složkách komunikace
 • 2. Rozšířené pojetí egostavů, egogramy
 • 3. Individuální scénáře, drivery
 • 4. Komunikační výměny, typy transakcí
 • 5. Egostavy a možnosti manipulace v komunikaci
 • 6. Typy manipulace a strategie jejich zvládání, styčné body transakční analýzy a asertivity
 • 7. Charakteristiky efektivní komunikace, komunikační zlozvyky
 • 8. Analýza životního postoje
 • 9. Práce s kontraktem jako metodou individuálního seberozvoje
Literatura
 • HENNIG, Gudrun a Georg PELZ. Transakční analýza : terapie a poradenství. Translated by Blanka Čepická. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 317 s. ISBN 9788024713632. info
 • LISTER-FORD, Christine. Transakční analýza v poradenství a psychoterapii. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 228 s. ISBN 8073670852. info
 • BERNE, Eric. Co řeknete až pozdravíte :transakční analýza životních scénářů. Praha: Lidové noviny, 1997. 450 s. ISBN 80-7106-231-6. info
 • BERNE, Eric. Jak si lidé hrají. Translated by Gabriela Nová. 2. vyd., v Dialogu 1. vyd. Liberec: Dialog, 1992. 193 s. ISBN 80-85194-52-X. info
 • PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 181 s. ISBN 8071693340. info
 • TILNEY, Tony. Dictionary of transactional analysis. 1st pub. London: Whurr publishers, 1998. ix, 150 s. ISBN 1-86159-022-2. info
Výukové metody
Výuka probíhá každý týden v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Teoretické bloky střídají praktická cvičení, jejichž cílem je rozšíření sebepoznání studentů a jejich komunikační kometence. Teoretické bloky, diskuse, skupinové práce, hry rolí, videotrénink
Metody hodnocení
Předmět je zakončen kolokviem. Podmínkou pro jeho získání je nejméně 80% účast ve výuce a písemné vypracování domácího úkolu dle zadání.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBB021