PSMB044 Právo v klinické psychologii

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Matěj Stříteský (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 18:00–19:40 C51
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/15, pouze zareg.: 1/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznámí studenty s právními aspekty klinické psychologie. Práce klinického psychologa je zdravotnickým povoláním a jako taková podléhá právní regulaci, předmět do této regulace poskytuje vhled, formou srozumitelnou i pro neprávníky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu: - schopen základní orientace ve zdravotnické legislativě - vědět jaká práva má pacient - vědět jaké právní povinnosti má klinický psycholog - vědět jaké informace musí pacientovi poskytnout - mít základní orientaci v právní úpravy znalecké činnosti
Osnova
  • 1) profese klinického psychologa z pohledu práva, kde může klinický psycholog pracovat a jak se liší jeho právní postavení 2) pacient s omezenou svéprávností, dětský pacient, jaká jsou specifika při poskytování péče, omezovací prostředky, léčba bez souhlasu 3) práva pacienta a povinnosti zdravotníka (mlčenlivost, soukromí …) 4) informovaný souhlas, zdravotnická dokumentace a nahlížení do ní 5) znalecká činnost 6) odpovědnost zdravotníka
Literatura
    doporučená literatura
  • Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ; Zákon o specifických zdravotních službách. Edited by Jan Mach - Aleš Buriánek - Dagmar Záleská - Miloš Máca - Barbora. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2018. xvi, 766. ISBN 9788075981035. info
  • MACH, Jan. Medicínské právo - co a jak : praktické rady pro lékaře a zdravotníky. První vydání. Praha: Galén, 2015. 135 stran. ISBN 9788074922183. info
  • BRŮHA, Dominik a Eva PROŠKOVÁ. Zdravotnická povolání. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 559 s. ISBN 9788073576615. info
  • ČERVENÁ, Kateřina, Zuzana CANDIGLIOTA, Zahumenský DAVID a Kopalová MICHAELA. Jak být pacientem v České republice a zachovat si lidskou důstojnost. 1. vyd. Brno: Liga lidských práv, 2010. 191 s. ISBN 978-80-903473-7-3. URL info
Výukové metody
Interaktivní semináře, modelové situace, kazuistiky
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test s 30ti otázkami potřebné je dosáhnout alespoň 25 bodů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Pro studenty jiných oborů/fakult SOUHLAS vyučujícího.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.