PV1A240 Latinské písmo v antice a raném středověku

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 D51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus přednášek a seminářů směřuje k tomu, aby posluchači získali základní přehled o vývoji latinského písma v období antiky a raného středověku, tj. od VII. stol. př. Kr. až do VIII. stol. po Kr. V tomto rozsahu by si měli osvojit schopnost: a) typologie a datování latinských písem, b) paleografické charakteristiky jednotlivých písemných druhů a typů, c) paleografické analýzy a komparace, d) transkripce starověkých a raně středověkých latinských textů, e) přehledu o základní literatuře k latinskému písmu antického a raně středověkého období a latinské papyrologii, a to včetně hlavních edic.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- aplikovat poznatky vývoje písma od 7. stol. př. Kr. do 8. století po Kr. na konkrétních pramenech, a to zejm. při dataci nedatovaných textů
- přepisovat vybrané originální latinské texty z období antiky a raného středověku
- analyzovat a číst originální latinské texty z období antiky a raného středověku.
Osnova
 • Antická nápisová písma;
 • Kapitála;
 • Unciála;
 • Starší římská kurzíva;
 • Polounciála;
 • Mladší římská kurzíva;
 • Základy latinské literární i dokumentární papyrologie;
 • Insulární písma;
 • Staroitalské písmo;
 • Kuriála;
 • Beneventána;
 • Vizigótské písmo;
 • Merovejské písmo.
Literatura
 • Paleografická čítanka. Edited by Zdeňka Hledíková - Jaroslav Kašpar. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 131 s. URL info
 • KAŠPAR, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. 3. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 144 s. URL info
 • Paleografická čítanka. Edited by Eva Kamínková - Alena Šimečková - Zdeňka Hledíková - Jaroslav. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 278 s. info
 • ŠEBÁNEK, Jindřich. Pomocné vědy historické. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 140 s. info
 • KAŠPAR, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. 3. přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 218 s. info
 • Jean MALLON: Paléographie romaine, in: Scripturae Monumenta et Studia III, Madrid 1952.
 • Elias Avery LOWE: Codices Latini Antiquiores. A palaeographical guide to latin manuscripts prior to the ninth century I-XII. Oxford 1934-1971.
 • Bernhard BISCHOFF-Virginia BROWN: Addenda to Codices Latini Antiquiores I, in: Medieval Studies 47 (1985), s. 317 - 366 + 18 Tab.
 • Bernhard BISCHOFF-Virginia BROWN-J. J. JOHN: Addenda to Codices Latini Antiquiores II, in: Medieval Studies 54 (1992), s. 286-307.
 • Jean MALLON, Robert MARICHAL, Charles PERRAT: Ľ écriture latine de la capitale romaine a la minuscule. Paris 1939.
Výukové metody
přednáška a seminář
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět bude poprvé vypsán na podzim 2020.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PV1A240