PV2A201 Edice diplomatického materiálu I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 B2.11
Předpoklady
! PV2A35 Edice dipl. materiálu I &&! NOW ( PV2A35 Edice dipl. materiálu I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cyklus seminářů je zaměřen na seznámení posluchačů s ediční praxí při vydávání bohemikálního diplomatického materiálu z přelomu 13./14. století v rámci kritické edice Český diplomatář. Hlavní pozornost bude věnována analýze jednotlivých typů dochovaných písemností (tj. typologii listin nejen z hlediska diplomatických okruhů, ale i z hlediska jejich obsahově právní podstaty) a stanovení ediční techniky adekvátní vydávanému materiálu. Prostor bude věnován rovněž nácviku využívání moderních technologií (on-line zdroje, databáze, digitalizované dokumenty) při vydávání středověkých pramenů.
Výstupy z učení
1. Posluchač si prohloubí své znalosti o edicích českého diplomatického materiálu nabyté během Bc. cyklu;
2. Seznámí se na konkrétních příkladech s ediční technikou Českého diplomatáře, tedy edice s maximální možnou akríbií;
3. Naučí se využívat získané ediční schopnosti při své další práci v příbuzných oborech (identifikace pramenných lokalit, identifikace osob zmiňovaných v pramenech, překládání textů historických pramenů do češtiny apod.);
Osnova
  • 1. Typologie úředních písemností do počátku 14. stol.;
  • 2. Vývoj diplomatické kritiky přemyslovských úředních písemností;
  • 3. Typologie edičního zpřístupňování bohemikálního úředního materiálu (regestáře x diplomatáře).
Literatura
  • Šebánek, Jindřich: Zásady vydání českého diplomatáře, SPFFBU C 4, 1957, s. 5-28.
  • Šebánek, Jindřich: Český diplomatář, SPFFBU C 2, 1995, s. 43-53.
Výukové metody
1 hodina přednášky + 1 hodina semináře
Metody hodnocení
2 testy - zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět bude vypsán na podzim 2021 a pak až na podzim 2023.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PV2A201