PV2A313 Středověká němčina a základy vývoje jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 B2.32
Předpoklady
! PV2A207 Historická němčina I && ! AR2A207 Historická němčina I
Běžná komunikativní znalost němčiny; schopnost čtení a porozumění běžným textům v současné němčině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti v průběhu kursu získají kompaktní přehled o vývoji starších fází němčiny do středověkého období včetně nastínění společných základů indoevropských a germánských. Pozornost je věnována hláskosloví a morfologii, ale i vývoji grafických systémů, základnímu přehledu historického, sociálního a kulturního kontextu aj. Zároveň jsou na starším jazykovém materiálu představeny obecnější aspekty vývoje jazyka – podmínky, projevy a důsledky jazykových změn pro porozumění starším pramenům.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí se základními aspekty staršího vývoje němčiny a naučí se je aplikovat pro porozumění a analytickou práci se staršími německými texty. V praktických úkolech si studenti osvojí práci se středověkými i pozdějšími frakturními a kurentními texty v němčině a prohloubí jazykové dovednosti a schopnosti reflexe vývojových změn i formální a obsahové analýzy starších textů.
Osnova
  • Jazykový vývoj a jeho charakteristika;
  • - prameny;
  • - indoevropský prajazyk, germánské jazyky, stará horní němčina – základní přehled hláskového a tvaroslovného vývoje;
  • - střední horní němčina, přehled německých nářečí;
  • - stručný přehled písemných systémů, specifika německojazyčných textů;
  • - kurent a fraktura
Literatura
  • MASAŘÍK, Zdeněk. Historická němčina pro archiváře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 133 s. ISBN 8021008075. info
  • MASAŘÍK, Zdeněk a Vlastimil BROM. Historische Entwicklung des Deutschen: Übersichtstabellen - Kommentare - Textproben. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 129 s. 1. Vyd. ISBN 80-210-3696-6. info
  • BOKOVÁ, Hildegard a Libuše SPÁČILOVÁ. Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Edited by Václav Bok - Vladimír Spáčil - Jana Kusová. 1. vydání. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2003. xxxv, 536. ISBN 802440737X. info
Výukové metody
Přednáška; praktická práce s textem - četba a obsahová i jazykově historická interpretace.
Metody hodnocení
Průběžná práce během semestru; závěrečný písemný test.
Informace učitele
Materiály v elfovém kursu předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.