SJURS02J Reflektivní seminář praxe ŠJ II - jednooborový

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
NOW ( SJUPP02J Pedagogická praxe ŠJ II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnou prostor pro důkladnou analýzu a reflexi praxe realizované na příslušné SŠ. Umožnit studetům společně s oborovým didaktikem reflektovat zkušenosti z náslechů a vlastní či tandemové výuky.
Výstupy z učení
Student bude schopen účelně využívat poznatky z náslechů, reflektovat postupy provázejícího učitele a především vlastní výuku.
Osnova
  • V návaznosti na probíhající pedagogickou praxi: reflexe náslechů reflexe tandemové výuky reflexe vlastní výuky sdílení výukových plánů
Literatura
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 1, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 160 s. ISBN 9788477119906
  • REGUEIRO RODRIGUEZ: Programación didactica ELE, Arco Libros, 2014, 96 s.
  • ENCINA ALONSO , VICTORIA ANGELES CASTRILLEJO , ANTONI ORTA: Soy profesor: aprender a enseñar 2, Madrid: Edelsa Grupo Didascalia, 2012, 192 s. ISBN: 978-84-7711-991-306
  • Moreno, C.: Materiales, estrateias,recursos enseñanza español como 2/L, Arco Libros, 2011, 525 s.
Výukové metody
semináře s aktivní účastí, pezentace, reflexe, diskuze.
Metody hodnocení
reflektivní deník učitelské portfolio aktivní účast na seminářích (prezentace, diskuze, příprava did. materiálů)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.