LgDEA10 Kritická práce s daty II

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející), Mgr. Jakub Dotlačil, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokládá se pasivní znalost angličtiny, základy predikátové logiky prvního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty rozumět současným syntaktickým a sémantickým teoriím, chápat, jak lze predikce těchto teorií experimentálně testovat.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- orientovat se v rozdílných koncepcích, které v současné době probíhají moderní formální lingvistikou (syntaktických i sémantických);
- samostatně promýšlet teoretické problémy spojené s aplikací formálních metod na materiál přirozeného jazyka;
- pracovat s  pokročilejšími experimenty na materiálu přirozeného jazyka (komparativy: teoeretické přístupy a experimentální metody, modifikované číslovky: teoretické přístupy a experimentální metody);
- pracovat s pokročilejšími statistickými metodami (lineární modelování, kumulativní modely, náhled do bayesovské statistiky)
- umět hledat v datech dialektové variace (např. pomocí korelací lineárních regresí, etc.).
Osnova
 • Frázová struktura, sémantické role, anafory, transformace, prázdné kategorie, minimalistický program
 • rozhraní mezi syntaxí a sémantikou
 • logické typy, lambda abstrakce, modelování jednotlivých kategorií přirozeného jazyka (množiny, množiny množin, ...)
 • pokročilejší témata z rozhraní syntax-sémantika: komparitivy, modifikované číslovy, teoretické přístupy a experimentální metody
 • pokročilé statistické metody (frekvenční i bayesovská statistika)
 • korelace mezi regresemi
 • inkrementální zpracování sémantiky vět
Literatura
  povinná literatura
 • KRUSCHKE, John K. Doing Bayesian data analysis : a tutorial with R and BUGS. Amsterdam: Elsevier, 2011. xvii, 653. ISBN 9780123814852. info
 • BAAYEN, Rolf Harald. Analyzing linguistic data : a practical introduction to statistics using R. 1st print. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xiii, 353. ISBN 9780521882590. info
 • HEIM, Irene a Angelika KRATZER. Semantics in generative grammar. 1st pub. Malden, Mass.: Blackwell, 1998. viii, 324. ISBN 9780631197126. info
  doporučená literatura
 • Culicover, Peter W. - Jackendoff, R. Simpler syntax. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-927108-9.
 • Brasoveanu, Adrian, and Jakub Dotlačil. "Sentence-internal" same" and its quantificational licensors: A new window into the processing of inverse scope." Semantics and Pragmatics 8 (2015): 1-1.
 • Bochnak, M. Ryan, and Lisa Matthewson, eds. Methodologies in Semantic Fieldwork. Oxford University Press, 2015.
 • Johnson, Kyle. Introduction to Transformational Grammar. Lecture notes. Ms. University of Massachusetts, Amherst.
 • Haegeman, Liliane (1997): The New Comparative Syntax. London: Longman.
 • Sportiche, Koopman & Stabler (2003). An introduction to syntactic analysis and theory. http://www.linguistics.ucla.edu/people/stabler/isat.pdf.
 • HAEGEMAN, Liliane M. V. a Jacqueline GUÉRON. English grammar :a generative perspective. Oxford: Blackwell Publishers, 1999. xiii, 672. ISBN 0-631-18839-8. info
 • FROMKIN, Victoria a Robert RODMAN. An introduction to language [Fromkin, 1998]. 6th ed. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers, 1998. xvii, 566. ISBN 0-03-018682-X. info
 • CHOMSKY, Noam. The minimalist program. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1995. 420 s. ISBN 0-262-53128-3. info
  neurčeno
 • SGALL, Petr. Úvod do syntaxe a sémantiky : některé nové směry v teoretické lingvistice. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 197 s. URL info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Přednáška, diskuze v hodině. Zakončení formou písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.