NARD51 Fikce a fikčnost

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 K12 nerezervovat
Předpoklady
Úspšné absolvování magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je koncipován jako úvod do teorie fikce a fikčnosti. Představuje hlavní teoretické koncepty fikce a ukazuje je v historických souvislostech, též poukazuje na jejich silné a slabé stránky. Umožňuje studentům získané znalosti aplikovat na konkrétní fikční i nefikční literární texty.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- rozumět zásadním problémům definování fikce;
- orientovat se v základních koncepcích fikcionality;
- chápat historickou proměnlivost fikcionality;
- aplikovat tyto nástroje na konkrétní literární texty.
Osnova
  • Koncepty fikčnosti, Fikční a nefikční reference, Fikční a faktuální narativ, Modernistická fikce a historie, Postmodernistická fikce a historie, Realistický narativ, Typologie fikčních světů, Autobiografie a autofikce, Literární mýtus, Fantastická literatura.
Literatura
  • KOTEN, Jiří. Jak se fikce dělá slovy : pragmatické aspekty vyprávění. Vyd. 1. Brno: Host, 2013, 160 s. ISBN 9788072948468. info
  • WHITE, Hayden V. Metahistorie : historická imaginace v Evropě devatenáctého století. Translated by Miroslav Kotásek. Vydání první. Brno: Host, 2011, 608 stran. ISBN 9788072943760. info
  • FRYE, Northrop. Anatomie kritiky : čtyři eseje. Edited by Harold Bloom, Translated by Sylva Ficová. Vyd. 1. Brno: Host, 2003, 440 s. ISBN 8072940783. info
  • Heterocosmica : fikce a možné světy. Translated by Lubomír Doležel. Vydání české první. Praha: Karolinum, 2003, 311 stran. ISBN 8024607352. info
  • COHN, Dorrit. The distinction of fiction. Johns Hopkins paperbacks edi. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2000, ix,197 str. ISBN 0801865220. info
Výukové metody
Přednáška, seminář.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/NARD51