NJDSL4_01 Pramenný výzkum a metodologie I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeněk Mareček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je provázán s metodologickým seminářem magisterského studia, jehož se doktorandi během svého studia účastní minimálně jednou jako cvičící a přednášející osoby.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování schopen vést seminář na vybrané literárně vědné téma, jež představí z pohledu metodologického.
Osnova
  • Dle aktuálně vypsané podoby semináře k metodologii, který se koná v rámci magisterského studia.
Výukové metody
Přednáška, seminář, cvičení
Metody hodnocení
V kompetenci školitele
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.