PV1B131 Filigranológia

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Alžbeta Zavřelová (přednášející)
Garance
Mgr. Alžbeta Zavřelová
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 B2.11
Předpoklady
! PV1A254 Filigranológia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Jiné omezení: Kurz se bude konat pokud budou zapsáni minimálně 4 studenti.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kurze pôjde o teoretické sondy k počiatkom európskeho papiera a jeho význame v stredovekej spoločnosti ako prostriedku vzdelanosti, ale i obchodných stykov. Papier obsahoval tzv. filigrány, ktoré označovali provenienciu (dielňu/majstra) či vlastnosť papiera a mali funkciu akejsi „ochrannej známky“ výrobcu i spotrebiteľa. Môžu byť hlavným dekodifikačným znakom a prostriedkom kritiky prameňa, odrážať dobové a teritoriálne zvyklosti alebo vypovedať o obchode či mobilite v rôznych obdobiach. Kurz predstaví tradičné, ale aj inovatívne metódy snímania filigránov pomocou zdrojov elektromagnetického žiarenia (X-ray, ß-radiography, IR-termography). Súčasťou je tiež workshop o ručnej výrobe papiera, kde budú mať poslucháči možnosť vyrobiť si vlastný papier s filigránom.
Výstupy z učení
Absolventi kurzu budú schopní orientovať sa v problematike filigránov, vďaka ktorým je možné vystopovať pôvod papiera. Workshop im odhalí problémy späté s ich výrobou a využívaním v praxi. Naučia sa tiež rozoznávať filigrány z hľadiska typového, časového či provenienčného zaradenia na základe praktických cvičení s digitálnymi reprodukciami, pri ktorých musia pracovať s on-line databázami (Briquet, Piccard, Bernstein).
Osnova
 • Pôvod a výroba „európskeho“ papiera, významné európske a české papierne;
 • Špecifické značky vzniklé pri výrobe papiera; Filigrány – charakteristiky, použitie;
 • Techniky výroby, skladba a popis filigránov;
 • Štúdium filigránov; dôležité medzinárodné projekty a databázy;
 • Metódy dokumentácie a digitalizácie filigránov;
 • Praktické cvičenia, projekty, workshop.
Literatura
 • BOFARULL Y SANS, F. Animals in watermarks, Paper Publ. Society, 1959
 • BOUYER, Ch. L'histoire du papier, Brepols, 1994
 • CARREIRA, G. Historia del papel en España, Lugo, 2006
 • CHURCHILL, W. Watermarks in paper: in Holland, England, France, etc., in the XVII and XVIII centuries and their interconnection, De Graaf, 1990
 • DECKER, V. Filigrány zo slovenských ručných papierní, Banská Bystrica, 1978
 • EINEDER, G. The ancient paper-mills of the former Austro-Hungarian Empire and their watermarks, Paper Publ. Society, 1960
 • HILLS, R. L. Papermaking in Britain 1488-1988: a short history, London, 1988
 • HUNTER, D. Papermaking: the history and technique of an ancient craft, New York, 1987
 • LOEBER, E. Paper mould and mouldmaker, Paper Publ. Society, 1982
 • LABARRE, E. Dictionary and Encyclopædia of Paper and Paper-making: With Equivalents of the Technical Terms in French, German, Dutch, Italian, Spanish & Swedish, Swets & Zeitlinger, 1969
 • MOSSER, D. Puzzles in paper: concepts in historical watermarks, British Library, 2000
 • RÜCKERT, P. Bull's head and mermaid: the history of paper and watermarks from the Middle Ages to the Modern Period, Austrian Academy of Sciences, 2009
 • RÜCKERT, P. Wasserzeichen des Mittelalters: Ochsenkopf und Meerjungfrau, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, 2006
 • SZIRMAI, J. The archaeology of medieval bookbinding, Ashgate, 1999
 • TOALE, B. The art of papermaking, Mass. Davis, 1993
 • Looking at paper: evidence & interpretation: symposium proceedings, Toronto 1999, Ottawa, 2001
Výukové metody
Prednášky, semináre. Výučba prebieha formou interaktívnych prezentácií a praktických cvičení, využíva podporu e-learningového systému (Elf).
Metody hodnocení
Podmienkou úspešného ukončenia kurzu je účasť na hodinách (aspoň 70%), vypracovanie projektu zameraného na popis a identifikáciu filigránov a záverečný test.
Vyučovací jazyk
Slovenština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PV1B131