NJII_35B Jazyk masmédií

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 G25, kromě Po 13. 11.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: seznámení se se základní typologií masmédií: printmédia, elektronická média, online média; vymezení komunikativních a lingvistických znaků různých typů masmédií; porozumění a analýza publicistických textů s důrazem na novější ligvistické tendence, metaforika a idiomatika v publicistických textech; vymezení rozdílů mezi "bulvárem" a "solidním" tiskem; rozlišení jednotlivých textových druhů v masmédiích; tendence k prolínání jednotlivých textových druhů a k "bulvarizaci".
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
analyzovat publicistické texty z hlediska novějších ligvistických tendencí, s ohledem na metaforiku a idiomatiku v publicistických textech
rozlišit seriózní média a bulvár z jazykového hlediska
rozlišit a charakterizovat jednotlivé textové druhy v masmédiích (print a online), příp. jejich splývání a vzájemné ovlivňování.
Osnova
 • Schwerpunkte:
 • Einleitung: Einteilung der Massenmedien
 • Historische Aspekte
 • Kommunikationstheoretische Aspekte
 • Linguistische Merkmale (rhetorisch-stilistische Aspekte)
 • Metaphorik und Idiomatik in der Presse und Publizistik
 • "Der Spiegel" und "Bildzeitung"
 • Textsorten und ihre Vermischung
Literatura
 • BURGER, Harald. Mediensprache : eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien. Edited by Martin Luginbühl. 3., völlig neu bearbeitete. Berlin: Walter de Gruyter, 2005, x, 486. ISBN 3110173530. info
 • LÜGER, Heinz-Helmut. Pressesprache. 2., neu bearbeitete Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1995, 169 s. ISBN 348425128X. info
 • BURGER, Harald. Sprache der Massenmedien. 2., durchges. und erw. Aufl. Berlin: Walter de Gruyter, 1990, 388 s. ISBN 3110123061. info
Výukové metody
přednáška a seminář, 2 hodiny týdně
Metody hodnocení
Předmět je zakončen kolokviem. Student písemně analyzuje zadaný publicistický text
Vyučovací jazyk
Němčina
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/NJII_35B