RSb008 Praktická fonetika ruštiny

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RSb008/01: Čt 14:00–15:40 B2.32, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11., T. Juříčková
RSb008/02: Čt 16:00–17:40 C31, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11., T. Juříčková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jednosemestrální kurz je zaměřen především na praktický nácvik správné ruské výslovnosti na základě zvládnutí základních teoretických problémů ruské fonetiky a fonologie. Posluchači se v praktické rovině zevrubně seznámí s inventářem ruských hlásek, jejich kombinatorikou, slovním a větným přízvukem a ruskou intonací. Praktický nácvik výslovnosti je založen na paralelním srovnávání ruského a českého hláskosloví, důraz je kladen na vytvoření správných návyků v oblasti praktické fonetiky ruštiny: transkripce, výslovnost, intonace. Posluchači se seznámí s ruskou ortoepickou normou. Probírané jazykové jevy jsou se studenty procvičovány ústní i písemnou formou. Kurz fonetiky je veden v ruském vyučovacím jazyce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat artikulační charakteristiky ruských samohlásek v pozici přízvučné a v pozici nepřízvučné;
- určit, jaké redukci se samohlásky podrobují (v které pozici ve slově);
- zvládnout správnou artikulaci ruských vokálů;
- zaznamenávat známá a neznámá slova pomocí fonetické transkripce a následně je číst;
- vyvarovat se chyb vzniklých rozdíly mezi hláskovými systémy ruštiny a češtiny;
- reprodukovat texty s maximálně možnou správnou výslovností;
- zvládnout správnou intonaci podle typu věty (oznamovací, tázací, rozkazovací, údiv).
Osnova
 • 1. Fonetika a fonologie, náplň disciplín a rozdíl mezi nimi. Fonetika a její význam při výuce cizích jazyků.
 • 2. Řeč mluvená a psaná, transkripce, transliterace. Zásoba a podoba ruských samohlásek.
 • 3. Základní typy redukce. Redukce samohlásek po tvrdých souhláskách.
 • Fonetická cvičení: 1. stupeň redukce samohlásek [a, o] po tvrdých souhláskách, nácvik transkripce.
 • 4. Fonetická cvičení: [a, o] po tvrdých souhláskách v druhém stupni redukce. Fonetická cvičení: redukce samohlásky [e] po tvrdých souhláskách, nácvik transkripce.
 • 5. Redukce samohlásek [a, e] po měkkých souhláskách, nácvik transkripce.
 • 6. Zásoba a podoba ruských souhlásek. Klasifikace souhlásek v ruském jazyce. Tvrdé souhlásky [ж], [ш] а [ц], nácvik transkripce.
 • 7. Měkké souhlásky [ч'] а [ш':], nácvik transkripce.
 • 8. Zvuková stránka věty a souvislé řeči. Suprasegmentální prvky – dynamika, rytmus a melodie.
 • 9. Intonace v různých typech vět.
 • 10. Intonace v různých typech vět.
Literatura
  doporučená literatura
 • VORONCOVA, Vera Leonidovna, Svetlana Nikolajevna BORUNOVA a Natal‘ja Aleksandrovna JES‘KOVA. Orfoepičeskij slovar' russkogo jazyka : proiznošenie, udarenie, grammatičeskie formy : okolo 63500 slov. Edited by Ruben Ivanovič Avanesov. Moskva: Russkij jazyk, 1983, 702 s. info
 • BRYZGUNOVA, Jelena Andrejevna. Zvuki i intonacija russkoj reči. Moskva: Russkij jazyk, 1981. info
 • LJUBIMOVA, Nina Aleksandrovna. Obučenije russkomu proiznošeniju : artikuljacija, postanovka i korrekcija russkich zvukov. Moskva: Russkij jazyk, 1977. info
 • AVANESOV, Ruben Ivanovič. Russkoje literaturnoje proiznošenije : učebnoje posobije dlja studentov pedagogičeskich institutov. Izd. 5-oje, perer. i dop. Moskva: Prosveščenije, 1972, 414 s. info
  neurčeno
 • Kuzněcova, M. I., 5000 primerov po russkomu jazyku. Bezudarnyje glasnyje. Moskva: Izdatěľstvo Ekzamen, 2011.
 • Čauzova, L. I., Fonetičeskij praktikum po russkomu jazyku dlja studěntov – inostrancev, Moskva: Izdatěľstvo Rossijskogo universitěta družby narodov, 1997
 • Kornienko, E. R., Russkaja fonetika šag za šagom, Moskva: Izdatěľstvo Rossijskogo universitěta družby narodov, 2005.
 • OLIVERIUS, Zdeněk František. Fonetika russkogo jazyka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. info
 • ROMPORTL, Milan. Stručná fonetika ruštiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973, 175 s. info
Výukové metody
Poslechová cvičení, nácvik transkripce, průběžné písemné testy, domácí úkoly
Metody hodnocení
Písemný zápočtový test.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/RSb008