TCZJ47 Tlumočení mezi češtinou a ČZJ III

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Fikejs (přednášející)
Bc. Dagmar Máliková (cvičící)
Garance
Mgr. Ivana Kupčíková, DiS.
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
TCZJ36 Tlumočení čj - čzj II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 175 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/175, pouze zareg.: 0/175, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/175
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty překládat souvislé projevy mezi češtinou a českým znakovým jazykem s využitím specifických postupů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student umět tlumočit v odpovídajícím jazykovém stylu, a bude v tlumočení umět užívat princip spirály model téma réma.
Osnova
 • 1) (Ne)ekvivalece jazykových stylů mezi češtinou a českým znakovým jazykem a strategie překladu mezi nimi.
 • 2) Princip spirály.
 • 3) Model "téma, réma".
Literatura
  doporučená literatura
 • HUMPHREYS L, The professional Sign Language Interpreter's Handbook: The Complete, Practual For The Interpreteing Profession. SLI Media, IDaho. ISBN 0972416129
 • KELLET BIDOLI, C.J. Spoken-language and signed language interpretation: Are they really so different? In: Garzone, G., Viezzi, M. (eds.) Interpreting in the 21 st Century (Challengesand Opportunities). John Benjamins Publishing, Amsterdam/Philadelphia: 2
 • HUMPLEY J, ALCORN B., So You Want to be an Interpreter? Introduciton to sign language interpreting. Seatle, WA:H&H Publishing company. ISBN 0964036770
 • PÖCHHACKER, Franz. Introducing interpreting studies. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016, xi, 267. ISBN 9780415742719. info
 • Překlad a tlumočení jako most mezi kulturami. Edited by Petra Mračková Vavroušová. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova, 2015, 121 stran. ISBN 9788024629292. URL info
 • NAPIER, Jemina, Rachel MCKEE a Della GOSWELL. Sign language interpreting : theory and practice in Australia and New Zealand. 2nd edition. Sydney: The Federation Press, 2010, xiv, 239. ISBN 9781862877801. info
 • SERVUSOVÁ, Jana. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. Druhé, opravené vydání. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008, 77 stran. ISBN 9788087218303. info
Výukové metody
teoretická příprava, seminář s lektorem, samostatné a skupinové výstupy v semináři (projekt)
Metody hodnocení
průběžné hodnocení, závěrečné přezkoušení
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/TCZJ47