B1090 Systém a fylogeneze nižších rostlin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Ondřej Komárek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Vladimír Řehořek, CSc.
Předpoklady
Základní znalost systému organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní přehled skupin organismů historicky řazených mezi "nižší rostliny". Taxonomické jednotky, klasifikace. Prokaryota: zařazení sinic v současném systému. Eukaryota: endosymbiotický původ semiautonomních organel. Přehled oddělení řas, hub a "houbových organismů" s členěním do tříd a řádů. Základní charakteristiky, funkce v ekosystémech, význam pro člověka. Současné názory na postavení v systému organismů (příslušnost k různým říším).
Osnova
  • 1. Úvod, literatura. Sinice. Řasy - obecný základ. 2. Ruduchy, obrněnky. 3. Skrytěnky, Heterokontophyta, zlativky. 4. Rozsivky, chaluhy. 5. Různobrvky, Haptophyta, krásnoočka. 6. Zelené řasy, Chlamydophyceae, zelenivky. 7. Ulvophyceae, spájivky, parožnatky. 8. Hlenky, akrasie, nádorovky. 9. Oomycota, Chytridiomycota. 10. Vlastní houby - obecný základ, spájivé houby. 11. Vřeckaté houby, Hemiascomycetes, úvod k Ascomycetes. 12. Ascomycetes - přehled. 13. Imperfektní houby, stopkovýtrusné houby. 14. Heterobasidiomycetes, Homobasidiomycetes. 15. Lišejníky. Souhrnný přehled systému, vývojové vztahy.
Literatura
  • ŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 8021021578. info
  • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
  • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 8071846112. info
Metody hodnocení
Výuka každý týden, přednáška + cvičení. (Obdobně v jarním semestru pro studenty učitelského studia, viz B2060.) Podmínky udělení zápočtu: absolvování cvičení, předložení kompletních záznamů (protokolů) se zákresy pozorovaného materiálu. Zkouška: ústní, zadány 3 otázky (1 obecná, 1 ze sinic a řas a 1 z hlenek, hub a lišejníků).
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/nr-rasy.htm
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2001/B1090