B2060 Systém a fylogeneze nižších rostlin

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Ondřej Komárek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Hrouda, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
B2060/NR1: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Hrouda, O. Komárek, St 6.50, BiGeZe, praktikum botaniky
B2060/NR2: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Hrouda, O. Komárek, St 8.30, BiCh/1, praktikum botaniky
B2060/NR3: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Hrouda, O. Komárek, St 12.50, matem. biol., praktikum botaniky
B2060/NR4: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Hrouda, O. Komárek, St 14.35, BiCh/2+BiGeCh, praktikum botaniky
B2060/NR5: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Hrouda, O. Komárek, St 16.20, MaBi, praktikum botaniky
Předpoklady
Základní znalost systému organismů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní přehled skupin organismů historicky řazených mezi "nižší rostliny". Taxonomické jednotky, klasifikace. Prokaryota: zařazení sinic v současném systému. Eukaryota: endosymbiotický původ semiautonomních organel. Přehled oddělení řas, hub a "houbových organismů" s členěním do tříd a řádů. Základní charakteristiky, funkce v ekosystémech, význam pro člověka. Současné názory na postavení v systému organismů (příslušnost k různým říším).
Osnova
  • 1. Úvod, literatura. Sinice. Řasy - obecný základ. 2. Ruduchy, obrněnky. 3. Skrytěnky, Heterokontophyta, zlativky. 4. Rozsivky, chaluhy. 5. Různobrvky, Haptophyta, krásnoočka. 6. Zelené řasy, Chlamydophyceae, zelenivky. 7. Ulvophyceae, spájivky, parožnatky. 8. Hlenky, akrasie, nádorovky. 9. Oomycota, Chytridiomycota. 10. Vlastní houby - obecný základ, spájivé houby. 11. Vřeckaté houby, Hemiascomycetes, úvod k Ascomycetes. 12. Ascomycetes - přehled. 13. Imperfektní houby, stopkovýtrusné houby. 14. Heterobasidiomycetes, Homobasidiomycetes. 15. Lišejníky. Souhrnný přehled systému, vývojové vztahy.
Literatura
  • ŠPAČEK, Jan. Hlenky, houby, řasy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 134 s. ISBN 8021021578. info
  • VÁŇA, Jiří. Systém a vývoj hub a houbových organismů. 2. vydání. Praha: Karolinum, 1998. 164 stran. ISBN 8071846031. info
  • KALINA, Tomáš. Systém a vývoj sinic a řas. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 165 s. ISBN 8071846112. info
Metody hodnocení
Výuka každý týden, přednáška + cvičení. (V podzimním semestru obdobně pro studenty odborného studia, viz B1090.) Podmínky udělení zápočtu: absolvování cvičení, předložení kompletních záznamů (protokolů) se zákresy pozorovaného materiálu. Zkouška: ústní, zadány 3 otázky (1 obecná, 1 ze sinic a řas a 1 z hlenek, hub a lišejníků).
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/nr-rasy.htm
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/B2060