B7170 Lékařská mikrobiologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2000
Rozsah
2/3/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Vlastimil Obdržálek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Ondrovčík, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Miroslav Němec, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Předpoklady
Zkouška z obecné mikrobiologie, biochemie, taxonomie bakterií.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Úvod do studia lékařské mikrobiologie. Patogenita a virulence bakterií Vylučování mikrobů z těla, běžná flóra. Enterobakterie, střevní infekce, jejich diagnostika. Respiračních infekce- virové i bakteriální. Etiologie a diagnostika septických stavů. Původci onemocnění močového traktu, diagnostika a therapie. Viry - diagnostika virových infekcí, základy serologie. Původci neuroinfekcí. Původci mykotických nákaz a jejich diagnostika. Původci parazitárních nákaz a jejich diagnostika. Původci sexuálně přenosných onemocnění. Antibiotika, testování citlivosti, MIC, racionální terapie. Nemocniční infekce a jejich původci.
Literatura
  • Lékařská mikrobiologie. Edited by Ferdinand Přecechtěl. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 304 s. ISBN 80-210-1087-8. info
  • VOTAVA, Miroslav, Radomír BUČEK, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Ferdinand PŘECECHTĚL, Viktor RŮŽIČKA, Vladana WOZNICOVÁ a Ondřej ZAHRADNÍČEK. Lékařská mikrobiologie. III. Praktikum - návody k praktickým cvičením. Brno: Vydavatelství MU, 1996. 82 s. ISBN 80-210-1309-5. info
  • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
  • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
  • BEDNÁŘ, Marek. Lékařská mikrobiologie : bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vyd. Praha: Marvil, 1996. 558 s. : i. info
Metody hodnocení
Přednáška, cvičení, ústní zkouška.
Informace učitele
Výuka probíhá každoročně, zpravidla v podzimním semestru. Přednášky a praktická cvičení na sebe těsbě (i tematicky) navazují, a proto je nelze oddělit. Výuka je určena pro studenty zaměření mikrobiologie a pro studenty bakalářského studia buněčná a molekulární diagnostika. E-mailový a telefonický kontakt : mvotava@med.muni.cz, telefon 43183090 (přednosta ústavu - doc. MUDr. Miroslav Votava, CSc.), ozahrad@med.muni.cz, telefon 43183099 (as. Zahradníček), woznic@med.muni.cz, telefon 43183097 (as. Woznicová), fruzic@med.muni.cz, telefon 43183099 (as. Růžička), telefon 43183093 (as. Ondrovčík), telefon 43183097 (as. Heroldová). Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2001.