B7820 Genetika populací

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
2/2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc. (přednášející)
RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiřina Relichová, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na klasickou genetiku populací, jež je základem pro evoluční genetiku. První část je zaměřena na hodnocení genetické variability v populacích a na parametry popisující genetickou strukturu populací, druhá část se zabývá procesy, které mění genetickou strukturu populací. Cílem kurzu je výklad logiky odvození základních principů v genetice populací za použití minimálního matematického aparátu a uplatnění těchto principů v reálných populacích. Obsah kurzu: Odhad genetické variace v populacích. Hardyho - Weinbergův princip pro idealizované populace a jeho uplatnění. Hardyho - Weinbergova rovnováha pro speciální případy náhodného oplození. Asortativní oplození a inbriding. Náhodný genetický posun. Migrace. Mutace. Přírodní výběr. Součástí kurzu je cvičení s příklady na aplikaci poznatků v reálných populacích a praktickými úlohami.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2001/B7820