Bi0100 Doktorský seminář ÚEB I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 9. až Ne 18. 12. Pá 10:00–13:50 A11/306
Předpoklady
Přehled v oborech genetika, molekulární biologie, buněčná biologie, fyziologie živočichů, fyziologie rostlin a mikrobiologie na magisterské úrovni, znalost odborného anglického jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vytvořit speciální platformu pro doktorské studenty vybraných oborů prohramu biologie, prostřednictvím které by (1) se seznámili s průběhem obhajob doktorských disertačních prací a měli možnost do nich aktivně zasáhnout v rámci všeobecné rozpravy, (2) získali přehled o vědeckém zaměření školitelských pracovišť a získali poznatky o jejich metodickém a přístrojovém arsenálu, (3) si mohli vyslechnout přednášky předních tuzemských a zahraničních expertů ve svém oboru.
Osnova
  • Kurz nemá stálou osnovu. Program se upravuje podle aktuálně plánovaných obhajob disertační prací a přítomnosti hostů - externích přednášejících.
Literatura
    doporučená literatura
  • ALBERTS, Bruce. Molecular biology of the cell. 5th ed. New York, N.Y.: Garland science, 2008. xxxiii, 12. ISBN 9780815341062. info
Výukové metody
Metodou výuky je náslech přednášek přednesených v rámci obhajob disertačních prací nebo tuzemskými nebo zahraničními experty a následná diskuse.
Metody hodnocení
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je účast na nejméně třech přednáškách v každém semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.