Bi0311c Klinická hematologie - cvičení

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/3/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Ludmila Bourková (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
RNDr. Jiřina Zavřelová (cvičící)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi0311 Klinická hematologie )
Základní principy laboratorních technik, základní principy správné laboratorní praxe. Zhotovování mikroskopických preparátů, barvení skel a techniky mikroskopování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Tento předmět se soustředí na problém využití krve a jiných krvetvorných tkání ke stanovení diagnózy krevních chorob či chorob provázených změnami v hematologických laboratorních parametrech. Studenti obdrží základní technické informace pro provádění účinné laboratorní práce v hematologii. Po ukončení praxe budou studenti schopni samostatné práce jako zdravotní laboranti a budou provádět laboratorní testy včetně jejich interpretace k vytvoření hematologické diagnózy.
Osnova
 • Odběry krve, preanalytické principy v hemostazeologii.
 • Rutinní a specializovaná koagulační vyšetření, vybavení koagulační laboratoře. Interpretace výsledků.
 • Testování funkcí krevních destiček. Měření efektu protidestičkové léčby.
 • Krevní obraz, základní principy vyšetření na analyzátoru krvinek.
 • Nátěry periferní krve. Rozpočet leukocytů. Morfologie buněk periferní krve, fyziologické nálezy a hlavní patologické odchylky.
 • Nátěry kostní dřeně, rozpočet dřeňových buněk. Fyziologie hlavních hemopoetických řad. Nálezy u různých onemocnění kostní dřeně.
 • Cytochemie periferní krve a kostní dřeně.
Literatura
 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie krevní buňky. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2006. 304 s. ISBN 8086682021. info
 • PECKA, Miroslav. Laboratorní hematologie v přehledu : fyziologie a patofyziologie hemostázy. 1. vyd. Český Těšín: FINIDR, 2004. 237 s. ISBN 808668203X. info
 • PECKA, Miroslav. Přehled laboratorní hematologie. Bílá krevní řada, krevní destičky. [1. vyd.]. Praha: Galén, 1996. 132 s. ISBN 8085824434. info
 • Přehled laboratorní hematologie 1 :Krvetvorba. Červená krevní řada. Edited by Miroslav Pecka. [1. vyd.]. Praha: Galén, 1995. 141 s. ISBN 80-85824-28-0. info
Výukové metody
Studenti jsou nejprve seznámeni s principy laboratorní práce podle jednotlivých metod. Následuje jejich praktické provedení a interpretace nálezů. K provedené praktické činnosti je vypracován laboratorní protokol.
Metody hodnocení
Účast studentů na praktickém cvičení je povinná. Praktika jsou ukončena zápočtem. Zápočet je udělen na základě předložení laboratorních protokolů a dle výsledku testu. Ten zahrnuje pět otázek z morfologie a pět otázek z hemostazeologie. K udělení zápočtu je zapotřebí tři správné odpovědi v morfologii a tři v problematice hemostázy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi0311c

Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2018 19:12, 30. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému