Bi0573 Diplomová práce z Mikrobiologie IV

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/18/0. 18 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Matěj Bezdíček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Iva Buriánková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Jamborová (cvičící)
Mgr. Lenka Kosečková Micenková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ivan Kushkevych, Ph.D. (cvičící)
Ing. Monika Laichmanová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Morávková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Švec, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Vídeňská, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi9572 Diplomová práce MMB III
Bi0573 je určen pro studenty oboru Mikrobiologie a molekulární biotechnologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je naučit studenty základům vědecké práce: být schopen orientovat se v odborné literatuře, identifikovat problém a na tomto základě zformulovat vědeckou hypotézu a tu pak testovat vhodně zvolenými experimenty v laboratoři. Získané výsledky pak spolu s literární rešerší student pod vedením školitele z katedry mikrobiologie, ev. dalších spolupracujících pracovišť, zpracuje ve formě Diplomové práce.
Výstupy z učení
Diplomovou práci student zpracuje a poté obhájí před komisí složenou z učitelů oddělení mikrobiologie a jejich externích spolupracovníků.
Osnova
  • 1. Studium literatury 2. Identifikace problému 3. Formulace hypotézy 4. Testování hypotézy vhodně zvolenými experimenty v laboratoři 5. Zpracování výsledků experimentů 6. Sepsání Diplomové práce
Literatura
  • Selection of items corresponding with the topic of master s thesis
  • Výběr literatury dle tématu Diplomové práce.
  • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Translated by Petr Kunst. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 392 s. ISBN 8024707829. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
teoreticka příprava, experimentální práce v laboratoři, zpracování výsledků, napsání diplomové/vědecké práce
Metody hodnocení
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, experimentální práce v laboratoři, zpracování a obhajoba Diplomové práce, hodnocení práce oponentem, preyentace práce před komisí, hondocení konsensálně všemi členy komise
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.