EN

PřF:Bi3010 Elektronová mikroskopie - Informace o předmětu

Bi3010 Elektronová mikroskopie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Iveta Hodová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Po 17:00–18:50 A11/306
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
Bi3010/01: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
Bi3010/02: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
Bi3010/03: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
Bi3010/04: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 9:00–10:50 A31-1S11, I. Hodová
Bi3010/05: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 11:00–12:50 A31-1S11, I. Hodová
Bi3010/06: Po 18. 2. až Pá 17. 5. Čt 14:00–15:50 A31-1S11, I. Hodová
Předpoklady
Bi1050 Biologická technika || Bi2302 Zoologická mikrotechnika || Bi1301 Botanická mikrotechnika && ( Bi2000 Fylog. a diver. živočichů || Bi2030 Fylog. a diver. vyš. rostlin || Bi2090 Fylog. a diver. obratlovců || SOUHLAS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 34/70, pouze zareg.: 4/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/70
Jiné omezení: 6 skupin po 10 studentech
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s principy elektronové mikroskopie a s možnostmi přípravy biologického materiálu pro elektronové mikroskopy.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vysvětlit principy a využití elektronové mikroskopie a historii vývoje elektronových mikroskopů; popsat konstrukci transmisního elektronového mikroskopu (TEM)a skenovacího elektronového mikroskopu (SEM); porozumět a vysvětlit mechanismus tvorby obrazu v TEM a SEM; osvojit si principy a zásady přípravy preparátů pro TEM a SEM; aplikovat poznatky na vybrané vzorky; vysvětlit a popsat ultrastrukturu biologických objektů na elektronogramech; seznámit se s vlivy přípravy na vzhled ultrastruktur; osvojit si zásady pro samostatnou obsluhu a práci s elektronovým mikroskopem.
Osnova
 • Teoretická část:
 • úvod do elektronové mikroskopie
 • transmisní elektronový mikroskop
 • metody přípravy vzorků pro TEM
 • skanovací elektronový mikroskop
 • metody přípravy vzorků pro SEM
 • elektronmikroskopická cytologie
 • Praktická část:
 • příprava skleněných nožů
 • příprava sítěk pro ultratenké řezy
 • krájení a barvení polotenkých řezů
 • příprava vzorků pro SEM
 • samostatná běžná obsluha elektronového mikroskopu
Literatura
 • KALINA, Tomáš a Vladimír POKORNÝ. Základy elektronové mikroskopie : pro biology. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1979. 206 s. info
 • MRÁZ, Peter a Jozef POLÓNYI. Metódy elektronovej mikroskopie živočíšnych tkanív. Bratislava, 1988. info
Výukové metody
teoretické přednášky, laboratorní cvičení, samostatná práce s elektronovým mikroskopem
Metody hodnocení
Kolokvium se skládá z ústní zkoušky, vyhodnocení protokolů, určení a zhodnocení 5 elektronogramů.
Informace učitele
Výuka je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část probíhá formou přednášek zároveň pro všechny seminární skupiny. Vzhledem k tomu, že oborové i ročníkové spektrum studentů je dosti široké, může být tato část výuky realizována po dohodě se studenty v jinou dobu než je vymezeno v rozvrhu. Praktická část probíhá v max. 10-ti členných sem. skupinách, podle rozvrhu. Účast na teoretické i praktické části je povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
pro studenty 2. a vyšších ročníků, studenti 1. ročníků jen v případě volných míst.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi3010