Bi3341 Specializační seminář Buněčná biologie 2

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
NOW ( Bi3002 Bakalářská práce EMB 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit zásady vědecké komunikace v oblasti buněčné biologie
- použít relevantní vědecké informace k přípravě seminárních a závěrečných prací
- vytvořit přednášku o své práci a obhájit ji před odborným publikem
- předkládat odůvodněná, argumentačně promyšlená a racionální rozhodnutí na základě své vlastní práce
- interpretovat a diskutovat výsledky své vlastní práce
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět a vysvětlit zásady vědecké komunikace v oblasti buněčné biologie
- použít relevantní vědecké informace k přípravě seminárních a závěrečných prací
- vytvořit přednášku o své práci a obhájit ji před odborným publikem
- předkládat odůvodněná, argumentačně promyšlená a racionální rozhodnutí na základě své vlastní práce
- interpretovat a diskutovat výsledky své vlastní práce
Osnova
  • Program seminářů je sestavován individuálně pro každý semestr. Jádro tvoří prezentace diplomových a postgraduálních studentů, zhruba 30 % přednášek připadá na zvané interní nebo externí odborníky.
Literatura
  • Respective literature is assigned in the course of the seminar.
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Formou výuky jsou pravidelné přednášky studentů, kteří prezentují své vědecké práce jedenkrát za rok a přednášky expertů pozvaných z jiných fakult či výzkumných ústavů v ČR nebo zahraničí.
Metody hodnocení
Pravidelné týdenní semináře. Povinné jsou prezentace bakalářských a diplomových prací, aktivní účast na minimálně 80 % seminářů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi3341