Bi4011 Týmový projekt z Matematické biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Kohút (cvičící)
RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Simona Littnerová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Ondřej Májek, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:50 F01B1/709
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V pruběhu předmětu studenti týmově řeší zadanou úlohu z oblasti analýzy biologických a medicínských dat. Hlavním cílem je tak prakticky procvičit týmovou vědeckou spolupráci.
Osnova
 • Zadání studentských prací bude vybráno z následujících oblastí:
  - kardiologie
  - onkologie
  - epidemiologie
  - klinické studie
  - biodivesita
  - dávka-odpověď experimenty
  - genetika a analýza micorarrays
  - experimentální design
Literatura
 • KOLAJOVÁ, Lenka. Týmová spolupráce : jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 105 s. ISBN 8024717646. info
Výukové metody
Diskuse nad zadanými úkoly, průběžné prezenatce řešení.
Metody hodnocení
Kritické zhodnocení řešení zadaného úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.