Bi4011 Týmový projekt z Matematické biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/3. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–14:50 F01B1/709
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V pruběhu předmětu studenti týmově řeší zadanou úlohu z oblasti analýzy biologických a medicínských dat. Hlavním cílem je tak prakticky procvičit týmovou vědeckou spolupráci.
Osnova
 • Zadání studentských prací bude vybráno z následujících oblastí:
  - kardiologie
  - onkologie
  - epidemiologie
  - klinické studie
  - biodivesita
  - dávka-odpověď experimenty
  - genetika a analýza micorarrays
  - experimentální design
Literatura
 • KOLAJOVÁ, Lenka. Týmová spolupráce : jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 105 s. ISBN 8024717646. info
Výukové metody
Diskuse nad zadanými úkoly, průběžné prezenatce řešení.
Metody hodnocení
Kritické zhodnocení řešení zadaného úkolu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.