EN

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí

logo Přírodovědecká fakulta Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí
Přírodovědecká fakulta
143180 RECETOX PřF Masarykova univerzita MU

Publikační činnost

ředitelka ústavuprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Další aplikace