Bi4011 Týmový projekt z Matematické biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Natália Martínková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V průběhu předmětu studenti týmově řeší zadanou úlohu z oblasti analýzy biologických a medicínských dat. Hlavním cílem předmětu je podpořit schopnost studentů pracovat týmově a spolupracovat na zadané úloze a realizaci jednotlivých kroků analýzy dat včetně prezentace výsledků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- praktického nastudování biologické podstaty zadaného problému
- praktického provedení analýzy neznámého souboru dat (popis limitací souboru, popisná analýza dat, testování hypotéz)
- týmové spolupráce při analýze dat
- prezentace výsledků analýzy dat
Osnova
  • Zadání studentských prací bude vybráno z následujících oblastí: kardiologie, onkologie, epidemiologie, klinické studie, biodiverzita.
Literatura
  • KOLAJOVÁ, Lenka. Týmová spolupráce : jak efektivně vést tým pro dosažení nejlepších výsledků. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 105 s. ISBN 8024717646. info
Výukové metody
Diskuse nad zadanými úkoly, průběžné prezentace řešení.
Metody hodnocení
Kritické zhodnocení řešení zadaného úkolu.
Informace učitele
Výuka v jarním semestru 2021 bude probíhat on-line přes MS Teams.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/Bi4011