Bi5122 Bakalářská práce Biologie člověka I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/6/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
vedoucí bakalářské práce (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kristýna Brzobohatá, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Fialová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marcela Křiváková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Markéta Šaňková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je, formou konzultací, vést studenty při činnosti na jejich bakalářské práci.
Výstupy z učení
Kurz je dvousemestrový a na konci student odevzdá bakalářskou práci, tak aby ji bylo možné předložit k obhajobě.
Osnova
  • Sběr literatury, experimenty, sepsání bakalářské práce.
Literatura
  • Literatura bude zadána na základě tématu bakalářské práce každému studentovi individuálně.
Výukové metody
teoretická připrava, konzultace.
Metody hodnocení
zápočet, hodnocení podle postupu bakalářské práce.
Informace učitele
Literatura bude zadána na základě tématu bakalářské práce každému studentovi individuálně.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2021/Bi5122