Bi5125 Antropologie pro archeology

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Předpokladem ke studiu je zájem o práci s kosterním materiálem a zájem o obor antropologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 21 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/21, pouze zareg.: 15/21, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 15/21
Mateřské obory/plány
předmět má 67 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty praxi historického antropologa - zpracování historického kosterního materiálu. Tak aby archeologové měli pojem čeho se historická antropologie týká a co jim může nabídnout.
Výstupy z učení
Znalost anatomie lidské kostry
Znalost zacházení s lidským kosterním materiálem v laboratoři
Znalost základních antropologických postupů při zpracování lidského kosterního materiálu
Osnova
 • Úvod do předmětu
 • 1. Co je antropologie. Její rozdělní a náplň. Příklady. Co vše lze o zkoumaných lidech zjistit na základě jejich kosterních pozůstatků.
 • 2. Kosterní materiál jako pramenný zdroj pro výzkum biologických znaků populací našich předků. Kosterní materiál z pohřebiště, hrobek, kostnic, recentní kosterní materiál. Jak se od sebe liší, jak zacházet s nalezenými ostatky. Etické zásady zacházení s lidskými ostatky.
 • Základy anatomie lidské kostry
 • 3. Mikroskopická anatomie kosti. Složení kostní tkáně. Typy osifikace. Typy kostí. Remodelace kostní tkáně. Rozlišení lidských a zvířecích kostí. Osy a roviny. Základní anatomické postavení.
 • 4. Lebka I. Anatomický popis jednotlivých kostí lebky. Lebka novorozence, lebka dospělého člověka. Lebeční spoje. Variabilita. Umělé deformace lebky. Variabilita. Ušní kůstky. Jazylka. Osifikované chrupavky hrtanové. Normované polohy lebky. Frankfurtská horizontála.
 • 5. Chrup člověka. Anatomie zubních tkání. Anatomie zubů trvalého a dočasného chrupu. Prořezávání chrupu. Identifikace a odlišení izolovaných zubů. Zápis zubního vzorce. Stručný přehled náplně dentální antropologie.
 • 6. Kostra osová. Páteř jako celek. Identifikace obratlů páteřních oddílů. Hrudník jako celek. Anatomický popis žeber, sterna, kosti křížové. Identifikace fragmentů. Stranové určení. Variabilita.
 • 7. Kostra horní končetiny. Kost klíční. Lopatka. Kost pažní. Kost loketní. Kost vřetenní. Identifikace fragmentů. Stranové určení. Kůstky zápěstní. Kůstky záprstní. Články prstů ruky. Anatomický popis. Anatomie ruky. Identifikace. Stranové určení. Variabilita.
 • 8. Kostra dolní končetiny. Kosti pánevní. Kost stehenní. Kost lýtková a holenní. Identifikace fragmentů. Stranové určení. Kůstky nártní. Kůstky zánártní. Články prstů nohy. Anatomický popis. Anatomie ruky. Identifikace. Stranové určení. Variabilita.
 • Základy antropologického zpracování kosterního materiálu
 • 9. Určování pohlaví na kostře. Sexuální dimorfismus a jeho projevy. Vliv věku na pohlavní znaky. Spolehlivost metod. Druhy metod: morfometrické a morfoskopické metody na pánvi, morfometrické a morfoskopické metody na lebce, určování pohlaví na dalších kostech postkraniálního skeletu, určování pohlaví na zubech.
 • 10.Určování věku. Metody určování dožitého věku u dětí a dospělých. Biologický věk kontra kalendářní. Faktory ovlivňující přesnost určení věku. Dělení věkových tříd. Určování věku podle prořezávání zubů, a mineralizace dentice, obrus zubů. Určení věku na základě osifikace skeletu: u dětí a mladistvých, u dospělých, kombinovaná metoda, další metody.Rekonstrukce výšky postavy. Metody a jejich použití. Problémy rekonstrukce výšky postavy. Výběr vhodných metod.
 • 11. Spálené kosti. Termické změny v kostní tkáni. Odlišení spálených a nespálených kostí. Zásady zacházení se spálenými kostmi.
 • 12. Mumifikované ostatky. Typy mumifikace. Identifikace mumifikovaných tkání. Zásady výzkumu mumifikovaných ostatků.
Literatura
 • BASS, William M. Human osteology : a laboratory and field manual. 5th ed. Columbia, Mo.: Missouri Archaeological Society, 2005. xviii, 365. ISBN 9780943414966. info
 • Antropologie :příručka pro studium kostry. Edited by Milan Stloukal. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 1999. 510 s. ISBN 80-7036-101-8. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická práce s kosterním materiálem
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Upozornění pro studenty!

Výuka dne 18. 9. 2019 odpadá. První cvičení se bude konat 25. 9. od 16. hodin!

Výuka bude probíhat formou přednášky s demonstracemi přednášené problematiky na kosterním materiálu, přičemž studenti budou s kosterním materiálem pracovat. Výuka se bude konat v kampusu v Bohunicích v pavilonu A36, místnost 209. Přednášky se budou konat vždy ve středu od 16.00 do 18.50 hodin. Při ústní zkoušce budou studenti také pracovat s kosterním materiálem. Proto je účast na výuce velmi důležitá a kontroluje se. Pokud někdo na výuku nebude chodit a dostaví se až ke zkoušce, může mít problémy s praktickou částí zkoušky. Výuka začne první týden v semestru.
Doporučená literatura
Bass W. M., 2005: Human Osteology. A laboratory field manual. Missouri Archeological Society.
Čihák R. 2001: Anatomie I. Druhé opravené a doplněné vydání. Avicenum, Grada.
Dokládal M. 1994: Anatomie zubů a chrupu. Skriptum LF MU. Brno.
Fetter V. a kolektiv, 1967: Antropologie. Academia. Praha.
Knussmann R., 1988: Anthropologie, Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen (4. Auflage des Lehrbuchs der Anthropologie begründet von Rudolf Martin), Band I und II. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York.
Stloukal et al. 1999: Antropologie. Příručka pro studium kostry. Národní muzeum. Praha.
Whitte T.D., Folkens P.A., 1991: Human Osteology. Academic Press, Inc. San Diego.
Whitte T.D., Folkens P.A., 2005: Human Bone Manual. Academic Press, Inc. San Diego.
Pro studium anatomie kostry lze použít jakoukoli učebnici anatomie.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/Bi5125