Bi5201 Humánní osteologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Pro absolvování Humánní osteologie, je nutné absolvovat předmět Anatomie pro antropology I-III a zakončit jej úspěšně vykonanou zkouškou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je studenta seznámit s anatomií lidského skeletu pro potřeby antropologického zpracování archeologických nálezů. Výklad je proto zaměřen nejen na základní anatomické charakteristiky, ale také na způsob zachování kosterního materiálu a rozlišení izolovaných úlomků jednotlivých kostí. Dále je výklad rozšířen o anatomii chrupu, anatomii karpálních a metakarpálních kostí, tarzálních a metatarsálních kostí, ručních a nožních článků prstů a rozlišení obratlů z jednotlivých oddílů páteře.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu se budou studenti orientovat v humánní osteologii, to znamená, že budou schopni studovat a identifikovat kosterní materiál v celistvém i poškozeném stavu a budou znát anatomii kosterní soustavy vyčerpávajícím způsobem. Kromě kosterní soustavy budou schopni studovat i chrup člověka a to i v izolovaném stavu.
Osnova
 • 1. Úvod, proč studujeme kostru člověka, důležitost znalosti anatomie lidských kosterních pozůstatků v antropologii, odlišnost potřeb antropologie a klasické lékařské anatomie. Základní osy a roviny, anatomické názvosloví. Typy kostí lidského skeletu. Jak rozlišit lidské a zvířecí kosti.
 • 2. Mikroskopická anatomie kosti. Vývoj lidské kostry z hlediska embryologie: vývoj lebky, kostry osové a vývoj kostry končetin.
 • 3. Lebka, vývoj lebečních kostí, anatomický popis jednotlivých kostí mozkovny. Variabilita, stranové určení jednotlivých izolovaných kostí a fragmentů.
 • 4. Lebka. Anatomický popis kostí obličejové části lebky.Variabilita, stranové určení jednotlivých izolovaných kostí a fragmentů.
 • 5. Chrup člověka. Dočasný a trvalý chrup. Zubní tkáně. Anatomie zubů a chrupu. Rozlišení jednotlivých typů zubů, určení strany a pořadí, rozlišení maxillárních a mandibulárních zubů. Zápis dentice.
 • 5. Kostra osová. Páteř jako celek, popis jednotlivých obratů, žebra, sternum, kost křížová.Variabilita, stranové určení jednotlivých izolovaných kostí a fragmentů.
 • 6. Kostra horní končetiny: kost klíční, lopatka, kost pažní, loketní, vřetenní.Variabilita, stranové určení jednotlivých izolovaných kostí a fragmentů.
 • 7. Kůstky zápěstní záprstní a články prstů a jejich anatomie a rozlišení od sebe.Variabilita, stranové určení jednotlivých izolovaných kostí a fragmentů.
 • 8. Kostra dolní končetiny: kosti pánevní, kost stehenní, kost lýtková a holenní.Variabilita, stranové určení jednotlivých izolovaných kostí a fragmentů.
 • 9. Kůstky nártní, zánártní a články prstů nohy, jejich anatomie a rozlišení od sebe.Variabilita, stranové určení jednotlivých izolovaných kostí a fragmentů.
Literatura
 • BASS, William M. Human osteology : a laboratory and field manual. 5th ed. Columbia, Mo.: Missouri Archaeological Society, 2005. xviii, 365. ISBN 9780943414966. info
 • HILLSON, Simon. Teeth. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 2005. xiv, 373. ISBN 0521545498. info
 • WHITE, T. D. a Pieter A. FOLKENS. The human bone manual. Boston: Elsevier Academic, 2005. xx, 464. ISBN 0120884674. info
 • Die Evolution der Zähne : Phylogenie-Ontogenie-Variation. Edited by Kurt W. Alt - Jens Christoph Türp. Berlin: Quintessenz Verlags - GmbH, 1997. 764 s. ISBN 387652590X. info
 • HILLSON, Simon. Dental anthropology. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. xv, 373. ISBN 0521451949. info
 • Anatomie zubů a chrupu. Edited by Milan Dokládal. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1994. 121 s. ISBN 80-210-0999-3. info
Výukové metody
Teoretická příprava.
Metody hodnocení
Ústní zkouška z teoretických znalostí a praktické identifikace kosterního materiálu.
Informace učitele
Bass W. M. 1987: Human Osteology. A Laboratory Field Manual. Special Publication No. 2 of the Missouri Archaeological Society. Bass W. M. 2005: Human Osteology. A Laboratory Field Manual. Special Publication of the Missouri Archaeological Society. 5th Edition. White T.D., Folkens P.A., 1991: Human Osteology. Academic Press, INC. San Diego. White T.D., Folkens P.A., 2005: Human Bone Maual. Elsevier. Všechny učebnice anatomie v českém jazyce
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2018/Bi5201

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 06:39, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému