Bi5220en Immunology

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Milan Číž, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
During the course all necessary information will be provided. However, basic knowledge of animal physiology or biochemistry is welcome.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: The course is offered to incoming Erasmus students of biological and biochemical programs.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The general aim of the course is that students will achieve a basic knowledge in immunobiology and clinical immunology. The immune system of vertebrates, namely humans, will be emphasized.
Výstupy z učení
On completion of the course, students will be able to understand basic principles of immunology; explain principles of innate and adaptive immune response, immunoregulation, and immunomodulation; define the role of individual constituents of the immune system and its mediators in immune response to infection; and understand the basic principles of immune system pathology and the role of immune system in transplantation and cancer.
Osnova
 • 1. Introduction to immunes system, basic terms and history of immunology.
 • 2. Cells and organs of the immune system.
 • 3. Phagocytes, inflammation, complement.
 • 4. Antigens, major histocompatibility complex, antigen presentation.
 • 5. Origin and development of T- and B-lymphocytes.
 • 6. Antibodies, their characteristics and functions.
 • 7. Cell communication in immune system.
 • 8. Cytokines.
 • 9. Infectious diseases, immunity against viruses, bacteria, fungi, and parasites.
 • 10. Autoimmunity, primary and secondary immunodeficiencies.
 • 11. Allergy and hypersensitivity.
 • 12. Immunomodulation, vaccination.
 • 13. Transplantation and cancer immunology.
 • 14. Methods used in immunology.
Literatura
 • MURPHY, Kenneth, Casey WEAVER, Allan MOWAT, Leslie BERG a David CHAPLIN. Janeway's immunobiology / Kenneth Murphy, Casey Weaver ; with contributions by Allan Mowat, Leslie Berg, David Chaplin. 9th edition. New York: Garland Science, 2016, xx, 904. ISBN 9780815345053. info
Výukové metody
The principal learning activity during the course will be lectures, supported with studying recommended basic immunology literature.
Metody hodnocení
Written exam consisting of 12 questions evaluated by max. 30 points, min. 16 points are needed to pass.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: po domluvě lze blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/Bi5220en